Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

УНІВЕРСИТЕТИ КРАКОВА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

ЯГЕЛЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КРАКОВІ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КРАКОВІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КРАКОВІ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КРАКОВІ
АКАДЕМІЯ ІМ. А.Ф. МОДЖЕВСЬКОГО У КРАКОВІ
ВИЩА ШКОЛА ЄВРОПЕЙСЬКА У КРАКОВІ
АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ІМ. БРОНІСЛАВА ЧЕХА У КРАКОВІ

Напевно, багато хто погодиться, що одним з найкрасивіших міст Польщі є Краків. Крім того, що він є культурною та історичною столицею, він ще і студентське місто

Близько 30-ти вищих навчальних закладів представлені в Кракові. ВНЗ Кракова проводять підготовку по будь-яким спеціальностями та напрямками: економічні, технічні, театральні, бізнес-напрямки, гірничо-металургійна сфера, туризм, різні медичні напрямки, IT-сфера і сфера послуг, фізична культура і спорт, косметологія і дієтологія, управління і сільське господарство, а також багато інших цікавих напрямків

Всі університети Кракова відкриті для українців. Навчання проходить на польській мові. Для студентів, які добре знають англійську мову, в університетах Кракова можна пройти навчання на англійській мові

У Кракові функціонують державні та приватні вищі навчальні заклади

Державні ВНЗ Кракова відомі багатьом і користуються достатньою популярністю. Серед відомих державних університетів можна назвати Ягеллонський Університет, Гірничо-Металургійну Академію, Економічний і Політехнічний Університет

 

 Вузы Кракова. Университет Ягеллонский.  Вузы Кракова. Горно-металлургическая академия.  Вузы Кракова. Экономический университет.  Вузы Кракова. Политехнический университет.
Ягеллонський
університет
Гірничо-Металургійна
 академія
  Економічний
університет
Краківська 
політехника

 

Величезною популярністю у студентів з України користується приватний ВНЗ - Академія Моджевського. Навчальний заклад приваблює доступною ціновою політикою, хорошою матеріальною базою і рекомендацією студентів, які проходять навчання в стінах Академії

Близькість Кракова до кордону з Україною (всього 4 години автобусом) - це також один з плюсів, який впливає на вибір Кракова, як міста, в якому хочеться вчитися і будувати подальшу кар'єру

Атмосфера гостинного, красивого і дружнього Кракові дає можливість студентам відчувати себе як вдома. Наявність безлічі цікавих місць, де можна провести дозвілля, дозволяє бути активним і розширює коло інтересів

Приїжджай вчитися до Кракова, обирай ВНЗ Кракова для отримання гідної європейської освіти!

Оновлено 03.11.22

 

ЯГЕЛЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КРАКОВЕ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КРАКОВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В КРАКОВЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙЙ УНИВЕРСИТЕТ В КРАКОВЕ
АКАДЕМИЯ ИМ. А.Ф. МОДЖЕВСКОГО в КРАКОВЕ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ В КРАКОВЕ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМ. БРОНИСЛАВА ЧЕХА В КРАКОВЕ

Наверное, многие согласятся, что одним из самых красивых городов Польши является Краков. Кроме того, что он является культурной и исторической столицей, он еще и студенческий город

Около 30-ти высших учебных заведений представлены в Кракове. ВУЗы Кракова проводят подготовку по любым специальностям и направлениям: экономические, технические, театральные, бизнес-направления, горно-металлургическая сфера, туризм, различные медицинские направления, IT-сфера и сфера услуг, физическая культура и спорт, косметология и диетология, управление и сельское хозяйство, а также много других интересных направлений

Все Университеты Кракова открыты для украинцев. Учеба проходит на польском языке. Для студентов, которые хорошо знают английский язык, в университетах Кракова можно пройти обучение на английском языке

В Кракове функционируют государственные и частные высшие учебные заведения

Государственные ВУЗы Кракова известны многим и пользуются достаточной популярностью. Среди известных государственных университетов можно назвать Ягеллонский Университет, Горно-Металлургическую Академию, Экономический и Политехнический Университет

 

 Вузы Кракова. Университет Ягеллонский.  Вузы Кракова. Горно-металлургическая академия.  Вузы Кракова. Экономический университет.  Вузы Кракова. Политехнический университет.
Ягеллонский
университет
Горно-Металлургическая
 академия
  Экономический
университет
Краковская
политехника

 

Огромной популярностью у студентов из Украины пользуется частный ВУЗ – Академия Моджевского. Учебное заведение привлекает доступной ценовой политикой, хорошей материальной базой и рекомендацией студентов, которые проходят обучение в стенах Академии.
Близость Кракова к границе с Украиной (всего 4 часа автобусом) – это также один из плюсов, который влияет на выбор Кракова, как города, в котором хочется учиться и строить дальнейшую карьеру

Атмосфера гостеприимного, красивого и дружественного Кракове дает возможность студентам чувствовать себя как дома. Наличие множества интересных мест, где можно провести досуг, позволяет быть активным и расширяет круг интересов

Приезжай учиться в Краков, выбирай ВУЗы Кракова для получения достойного европейского образования!

Оновлено 03.11.22