Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ В ЧЕХІЇ - РІЧНИЙ КУРС

Чеська Республіка приваблива для абітурієнтів з України не тільки своєю стабільною економікою, низьким відсотком безробіття і високим рівнем безпеки в країні, а й можливістю безкоштовного навчання в державних університетах країни

Безкоштовне навчання в Чехії для українців пропонується в державних університетах чеською мовою. Навчання англійською мовою можливо не на всіх напрямках і за навчання на англійській мові потрібно буде оплачувати. Платним буде навчання і в приватних університетах Чехії

Що ж необхідно для вступу українському абітурієнту в державний ВНЗ Чехії?

По-перше, потрібно добре знати чеську мову та підтвердити свої знання сертифікатом на рівень В2

По-друге, для вступників на ступінь бакалавра після 11 класу необхідно здати академічну різницю з шкільних предметів, так як в школах Чехії діти вчаться 13 років. Ця процедура називається «Нострифікація»

У разі вступу на магістратуру, потрібно нострифікувати диплом бакалавра без складання іспитів з предметів, тобто проходить формальна процедура підтвердження диплома

І, по-третє, абітурієнту потрібно успішно скласти вступні іспити в обраний університет. При цьому можна реєструватися в кілька університетів

У деяких ВНЗ може не бути вступних іспитів, але це як виняток і, в основному, на технічних напрямках

Отже, ви вже ознайомилися з тим, до чого потрібно бути готовим, обираючи вступ до університету Чехії

З чого потрібно починати?

Звичайно ж, з вивчення чеської мови!

Агенція освітніх програм «StudentWay» спільно з Міжнародним Союзом Молоді в Празі організовує інтенсивні підготовчі річні курси в Празі

Курси розроблені спеціально для підготовки до вступу в гуманітарні, технічні і медичні університети Чехії

Переваги річних курсів для підготовки до вступу у державні університети Чехії

- ви підготуєтеся на необхідний університетом рівень знань і зможете скласти мовний іспит сертифікованої комісії на рівень В2;

- ви познайомитеся з системою освіти в Чехії, а так само культурою, політикою і економікою країни;

- побуваєте в стінах університетів і отримаєте додатковий стимул стати студентом одного з кращих ВНЗ Чехії;

- плавно увіллється в процес навчання;

- протягом підготовчого року ви будите спокійно готуватися до нострифікації та здавати іспити

Ми подбаємо про всі моменти виїзду на підготовчий курс, починаючи від збору документів для отримання студентської візи в Чехію, закінчуючи зустріччю у місці прибуття і наданням консультацій з усіх питань під час навчання

Реалізуйте свою мрію навчвтися у кращих університетах Чехії!

Зв'яжіться з нами зараз і ми докладно обговоримо ваш вступ до чеських університетів, розповімо всі умови і вимоги

Наші студенти після закінчення річних підготовчих курсів успішно вступили і навчаються в таких ВНЗ Чехії як:

 • Карлів університет;
 • Аграрний університет у Празі;
 • Технічний університет у Празі;
 • Масаріков Університет;
 • Університет Яна Пуркіне;
 • Технічний Університет в Брно;
 • Технічний Університет в Ліберцях та інших університетах

ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ В ГУМАНІТАРНІ ТА ТЕХНІЧНІ УНІВЕРСИТЕТИ ЧЕХІЇ

Річний курс чеської мови при ЧЗУ или ЧВУТ                          
Тривалість курсу 15.09 – 07.06
Чеська мова 640 годин
Англійська мова 100 годин
Математика 60 годин
Сертифікат +
Зустріч, трансфер +
Форма МСМ +
Чеська сім карта +
Культурна програма +
Консультаційна підтримка +
ВАРТІСТЬ 4700 Євро

Програма Технічного Університета у Празі

Програма Аграрного Університета у Празі

ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ В МЕДИЧНІ УНІВЕРСИТЕТИ ЧЕХІЇ

Річний курс чеської мови для вступу в медичні університети                          
Тривалість курсу 15.09 – 07.06
Чеська мова 500 часов
Англійська мова 60 часов
Математика 60 часов
Фізика 60 часов
Хімія 60 часов
Біологія 60 часов
Сертифікат +
Зустріч, трансфер +
Форма МСМ +
Чеська сім карта +
Культурна програма +
Консультаційна підтримка +
ВАРТІСТЬ 4900 Євро

Програма підготовки до вступу в медичні університети Чехії

Чешская Республика привлекательна для абитуриентов из Украины не только своей стабильной экономикой, низким процентом безработицы и высоким уровнем безопасности в стране, а и возможностью бесплатного обучения в государственных университетах страны

Бесплатное обучение в Чехии для украинцев предлагается в государственных университетах на чешском языке. Обучение на английском языке возможно не на всех направлениях и за обучение на английском языке нужно будет оплачивать. Платным будет обучение и в частных университетах Чехии

Что же необходимо для поступления украинскому абитуриенту в государственный ВУЗ Чехии?

Во-первых, нужно хорошо знать чешский язык и подтвердить свои знания сертификатом на уровень В2

Во-вторых, для поступающих на степень бакалавра после 11 класса необходимо сдать академическую разницу по школьным предметам, так как в школах Чехии дети учатся 13 лет. Эта процедура называется «Нострификация»

В случае поступления на магистратуру, нострифицируется диплом бакалавра без сдачи экзаменов предметов, т.е. проходит формальная процедура подтверждения диплома

И, в-третьих, абитуриенту нужно успешно сдать вступительные экзамены в выбранный университет. При этом можно регистрироваться в несколько университетов

В некоторых ВУЗах может не быть вступительных экзаменов, но это как исключение и, в основном, на технических направлениях

Итак, вы уже ознакомились с тем, к чему нужно быть готовым, выбирая поступление в университет Чехии

С чего нужно начинать?

Конечно же, с изучения чешского языка!

Агентство образовательных программ «StudentWay» совместно с Международным Союзом Молодежи в Праге организовывает интенсивные подготовительные годовые курсы в Праге

Курсы разработаны специально для подготовки к поступлению в гуманитарные, технические и медицинские университеты Чехии

Преимущества годовых курсов для подготовки к поступлению в государственные университеты Чехии

- вы подготовитесь на требуемый университетом уровень знаний и сможете сдать языковой экзамен сертифицированной комиссии на уровень В2;

- вы познакомитесь с системой образования в Чехии, а так же культурой, политикой и экономикой страны;

- побываете в стенах университетов и получите дополнительный стимул стать студентом одного из лучших вузов Чехии;

- плавно вольетесь в процесс обучения;

- в течение подготовительного года вы будите спокойно готовиться к нострификации и сдавать экзамены

Мы позаботимся обо всех моментах выезда на подготовительный курс, начиная от сбора документов для получения студенческой визы в Чехию, заканчивая встречей в месте прибытия и предоставлением консультаций по всем вопросам во время обучения

Реализуйте свою мечту учиться в лучших из университетах Чехии!

Свяжитесь с нами сейчас и мы подробно обсудим ваше поступление в чешский университет, расскажем все условия и требования

Наши студенты после окончания годовых подготовительных курсов успешно поступили и учатся в таких ВУЗах Чехии как:

 • Карлов университет;
 • Аграрный университет в Праге;
 • Технический университет в Праге;
 • Масариков Университет;
 • Университет Яна Пуркине;
 • Технический университет в Брно;
 • Технический университет в Либерце и других университетах

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ЧЕХИИ

                                                             Годовой курс чешского языка при ЧЗУ или ЧВУТ                          
Продолжительность курса 15.09 – 07.06
Чешский язык 640 часов
Английский язык 100 часов
Математика 60 часов
Сертификат +
Встреча, трансфер +
Форма МСМ +
Чешская сим карта +
Культурная программа +
Консультационная поддержка +
СТОИМОСТЬ  4700 евро

Программа Технического Университета в Праге

Программа Аграрного Университета в Праге

                                                           Годовой курс чешского для поступления в МЕДИЦИНСКИЕ университеты                            
Продолжительность курса 15.09 – 07.06
Чешский язык 500 часов
Английский язык 60 часов
Математика 60 часов
Физика 60 часов
Химия 60 часов
Биология 60 часов
Сертификат +
Встреча, трансфер +
Форма МСМ +
Чешская сим карта +
Культурная программа +
Консультационная поддержка +
СТОИМОСТЬ 4900 евро

Программа подготовки к поступлению в мединституты Чехии