Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

УМОВИ ВСТУПУ ДО ПОЛЬСЬКИХ ВНЗ

ВСТУП ДО ВНЗ ПОЛЬЩІ

У ВНЗ Польщі можуть вступити всі кандидати, які мають повну середню освіту і не мають протипоказань до навчання на обраній спеціальності

ІСПИТИ

Іноземні студенти складають іспити з польської або англійської мов (залежить від мови навчання на тій спеціальності, яку обрав кандидат). При вступі на англомовні спеціальності кандидат надає міжнародний сертифікат, який підтверджує знання мови на рівні В2. Детальну інформацію про сертифікати англійської можна отримати у співробітників StudentWay

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ

1) атестат про повну середню освіту з апостилем (оригінал);

2) додаток до атестата про повну середню освіту з апостилем (оригінал);

3) переклад атестата і додатку на польську мову*;

4) довідка про проходження медичного огляду для вступу до ВНЗ;

5) переклад довідки на польську мову*;

6) 4 фото (35 мм * 45 мм);

7) копія внутрішнього паспорта;

8) копія закордонного паспорта;

9) анкета абітурієнта

Для кандидатів на вступ до магістратури до перерахованих вище документів додається диплом бакалавра з додатком (з апостилем) і переклад цих документів на польську мову*

Зверніть увагу: на сайті представлений стандартний перелік документів. В індивідуальних випадках деякі вузи можуть запросити додаткові документи. Повний перелік документів по конкретному ВНЗ і процедуру вступу до нього ви можете отримати у співробітника нашої Агенції.

ОПЛАТИ

При подачі документів до вузів Польщі, кандидат оплачує такі внески, як рекрутаційний і вступний. Сума рекрутаційного внеску становить від 75 до 150 злотих, вступного - від 300 злотих до 200 євро. Ці оплати проводяться один раз і не підлягають поверненню. По кожному ВНЗ ці суми уточнюються додатково

__________________________________ 

* Переклад на польську мову і проставлення апостиля на освітніх документах виконує StudentWay (всі витрати по цим процедурам входять у вартість наших послуг)

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ ПОЛЬШИ

В вузы Польши могут вступить все кандидаты, которые имеют полное среднее образование и не имеют противопоказаний к обучению на выбранной специальности

ЭКЗАМЕНЫ

Иностранные студенты сдают экзамены по польскому или английскому языку (зависит от языка обучения на той специальности, которую выбрал кандидат). При поступлении на англоязычные специальности кандидат предоставляет международный сертификат, подтверждающий знание языка на уровне В2. Подробную информацию о сертификатах английского можно получить у сотрудников StudentWay

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

1) аттестат о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

2) приложение к аттестату о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

3) перевод аттестата и приложения на польский язык *;

4) справка о прохождении медицинского осмотра для поступления в ВУЗ;

5) перевод справки на польский язык *;

6) 4 фото (35 мм * 45 мм);

7) копия внутреннего паспорта;

8) копия заграничного паспорта;

9) анкета абитуриента

Для кандидатов на поступление в магистратуру к перечисленным выше документам добавляется диплом бакалавра с приложением (с апостилем) и перевод этих документов на польский язык *

Обратите внимание: на сайте представлен стандартный перечень документов. В индивидуальных случаях некоторые ВУЗы могут запросить дополнительные документы. Полный перечень документов по конкретному ВУЗу и процедуру поступления в него вы можете получить у сотрудника нашего Агентства

ОПЛАТЫ

При подаче документов в ВУЗы Польши, кандидат оплачивает такие взносы, как рекрутационный и вступительный. Сумма рекрутацийного взноса составляет от 75 до 150 злотых, вступительного - от 300 злотых до 200 евро. Эти оплаты проводятся один раз и не подлежат возврату. По каждому ВУЗу эти суммы уточняются дополнительно

__________________________________

* Перевод на польский язык и проставления апостиля на образовательных документах выполняет StudentWay (все расходы по этим процедурам входят в стоимость наших услуг)

Оновлено 25.01.2021