Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

СЕРЕДНЯ ОСВІТА У ПОЛЬЩІ

Приватна школа в Кракові

Державна школа в Мишленіцах

Школи в Кельце (ліцей, технікум, поліцеальная школа)

Навчання за кордоном, зокрема в Польщі, є доступним для дітей з України

ВАЖЛИВО!!! У системі середньої освіти в Польщі з 1 вересня 2018 року відбулися зміни. Головний елемент реформи - це повернення до системи, яка існувала раніше, а саме: 8-річна початкова школа, 4-річний ліцей або 5-річний технікум (загальна кількість років навчання не змінюється) 

Навчання школярів за кордоном можливо на платній і безкоштовній основі. Всі державні школи є безкоштовними. Школярі з України також вчаться безкоштовно.

Для іноземців потрібно обирати технікуми і школи, які надають місця в інтернатах (гуртожитках). Оплата за харчування та проживання в інтернаті в місяць становить близько 800 злотих. Також важливо, щоб в технікумі (школі) був опікун (вихователь), тому що мова йде про неповнолітніх дітей.

Навчання дітей за кордоном (в Польщі) проводиться польською мовою. Тому основним критерієм прийому учня до школи є високий рівень підготовки з польської мови і хороша успішність з шкільних предметів. У деяких школах і технікумах в обов'язковому порядку кандидати на навчання проходять співбесіду з керівництвом школи.

Також навчання дітей за кордоном можливо в приватних школах. При цьому витрати батьків в даному варіанті збільшуються і сума залежить від обраної школи.

Навчання дітей в школах Польщі - це отримання середньої освіти, згідно з європейськими стандартами, що дозволяє говорити про більш широкі перспективи перед випускниками в подальшому майбутньому.

Навчання школярів за кордоном, зокрема в Польщі, останнім часом стає актуальним питанням. З огляду на потреби клієнтів, ми пропонуємо у переліку своїх послуг напрямок «Середня освіта за кордоном».

Наша Агенція співпрацює з Приватної школою в Кракові, з Загальноосвітньої школою в Мишленіцах і з Об'єднанням шкіл в Кельце (Ліцей, Технікум, Поліцеальная школа)

Частная школа в Кракове

Государственная школа в Мышленицах

Школы в Кельце (лицей, техникум, полицеальная школа)

Обучение за рубежом, в частности в Польше, доступно для детей из Украины.

ВАЖНО!!! В системе среднего образования в Польше с 1 сентября 2018 года произошли изменения. Главный элемент реформы - это возвращение к системе, которая существовала ранее, а именно: 8-летняя начальная школа, 4-летний лицей или 5-летний техникум (общее количество лет обучения не меняется)

Обучение школьников за рубежом возможно на платной и бесплатной основе. Все государственные школы являются бесплатными. Школьники из Украины также учатся бесплатно.

Для иностранцев нужно выбирать техникумы и школы, которые предоставляют места в интернатах (общежитиях). Оплата за питание и проживание в интернате в месяц составляет порядка 600-700 злотых. Также важно, чтобы в техникуме (школе) был опекун (воспитатель), т.к. речь идет о несовершеннолетних детях.

Учеба детей за границей (в Польше) проводится на польском языке. Поэтому основным критерием приема ученика в школу является высокий уровень подготовки по польскому языку и хорошая успеваемость по школьным предметам. В некоторых школах и техникумах в обязательном порядке кандидаты на обучение проходят собеседование с руководством школы.

Также обучение детей за границей возможно в частных школах. При этом затраты родителей в данном варианте увеличиваются и сумма зависит от выбранной школы.

Обучение детей в школах Польши – это получение среднего образования, согласно европейским стандартам, что позволяет говорить об открывающихся перспективах перед выпускниками в дальнейшем будущем.

Учеба школьников за границей, в частности в Польше, в последнее время становится актуальным вопросом. Учитывая потребности клиентов, мы предлагаем в спектре наших услуг направление «Среднее образование за границей».

Наше Агентство сотрудничает с Частной школой в Кракове, с Общеобразовательной школой в Мышленицах и с Объединением школ в Кельце (Лицей, Техникум, Полицеальная школа)

Оновлено 25.01.2021