Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВИЩА ОСВІТА У СЛОВАЧЧИНІ

СИСТЕМА ОСВІТИ В СЛОВАЧЧИНІ
Бакалавріат - 3 роки
Інженер - 3,5 роки
Магістр - 2 роки
Магістр-інженер - 1,5 роки

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
В державних ВНЗ словацькою мовою навчання БЕЗ ОПЛАТИ
Навчання в приватних ВНЗ платне, від 2500 євро за рік

МАГІСТРАТУРА В СЛОВАЧЧИНІ
Після навчання в українських ВНЗ, наші випускники можуть продовжувати навчання в магістратурі словацького Університету.
Для вступу в магістратуру необхідно:
- зареєструватися до Університету
- здати вступні іспити (якщо це передбачено на обраному напрямку)
- підготувати пакет документів для подання до ВНЗ
- підготувати пакет документів для нострифікації (нострифікація – це визнання українських освітніх документів рівнозначними словацьким. В Словаччині ця процедура носить формальний характер, тобто немає додаткових іспитів)

КОЛИ ПРОХОДИТЬ ВСТУПНА КАМПАНІЯ
Процедура вступу:
- реєстрація у ВНЗ до кінця лютого; деякі університети продовжують реєстрацію до березня-квітня,
- здача вступних іспитів (якщо це передбачено на обраному напрямку)
- подача пакету документів до ВНЗ
- проходження нострифікації освітніх документів
- отримання документу щодо прийому до Університету
- подготовка та подання документів на вид на проживання

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
Сертифікат володіння словацькою мовою не вимагається, АЛЕ! ЗНАТИ МОВУ НЕОБХІДНО, бо можуть бути вступні іспити або тестування. Окрім того – все навчання у студентів буде словацькою мовою.

КУРСИ СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ для навчання у Словаччині
У нас можно пройти якісну підготовку зі словацької мови (заняття з викладачами зі Словаччини по скайпу)
Запорука успіху – серйозне вивчення словацької в Україні та поїздка на мовні літні курси до Баньської Бистриці. Ці курси розраховані як для вступивших дітей, так і для тих, хто тільки планує вступ.
ДЕТАЛЬНО…

ОЗНАЙОМЧІ ТУРИ СЛОВАЦЬКИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Проводить Агенція StudentWay разом з партнерами в Словаччині Albion School
Це унікальна можливість відвідати за одну поїздку 3 міста, побачити презентації в 10-ти навчальних закладах, зустрітися з нашими студентами в Словаччині, поспілкуватися з ними наживо та визначитися зі своїм вибором.
ДЕТАЛЬНО…

ПОДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
Для дітей, які не вивчили достатньо словацку мову в Україні, або ж пізно прийняли рішення щодо вступу до Словацького університету, є можливість пройти навчання на підготовчому відділенні.
В Словаччині є декілька варіантів такої підготовки:
1) Університет Коменського (Братислава), вартість 4000 євро за рік; реєстрація до 28.02, рівень словацької повинен бути мінімум А1, бо в березні проходить тестування. Набирають всього 30 осіб.
Окремо оплачується проживання (близько 100 євро за місяць)
2) Albion School (Банська Бистриця), вартість 2600 євро за рік; можна починати з нуля. Кількість осіб обмежена.
Окремо оплачується проживання (близько 100 євро за місяць)

ВИД НА ПРОЖИВАННЯ
Для легалізації перебування на территорії Словаччини необхідно підготувати та подати документи в поліцю на вид на проживання.
В даному питанні наші клієнти отримають повний інформаційний сопровід з боку StudentWay та Albion School

Звернувшись до Агенції Освітніх Програм StudentWay, кожен клієнт отримає вичерпні консультації та кваліфіковану допомогу протягом всього процесу співпраці.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СЛОВАКИИ
Бакалавриат - 3 года
Инженер - 3,5 года
Магистр - 2 года
Магистр-инженер - 1,5 года

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В государственных ВУЗах на словацком языке обучение БЕЗ ОПЛАТЫ
Обучение в частных ВУЗах платное, от 2500 евро за год

МАГИСТРАТУРА В СЛОВАКИИ
После обучения в украинских ВУЗах, наши выпускники могут продолжать обучение в магистратуре словацкого Университета.
Для поступления в магистратуру нужно:
- зарегистрироваться в Университет
- сдать вступительные экзамены (если это предусмотрено на выбранной специальности)
- подготовить пакет документов для подачи ВУЗ
- подготовить пакет документов для нострификации (нострификация – это признание украинских образовательных документов равнозначными словацким. В Словакии эта процедура носит формальный характер, т.е. нет дополнительных экзаменов)

КОГДА ПРОХОДИТ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Процедура поступления:
- регистрация в ВУЗ до конца февраля; некоторые университеты продолжают регистрацию до марта-апреля
- сдача вступительных экзаменов (если это предусмотрено на выбранной специальности)
- подача пакета документов в ВУЗ
- прохождение нострификации образовательных документов
- получение документа о приеме в Университет
- подготовка и подача документов на вид на жительство

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Сертификат владения словацким языком не требуется, НО! ЗНАТЬ ЯЗЫК НЕОБХОДИМО, потому что могут быть вступительные экзамены или тестирование. Колме того – все обучение у студентов будет на словацком языке.

КУРСЫ СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА для обучения в Словакии
У нас можна пройти качественную подготовку по словацкому языку (занятия с преподавателями со Словакии по скайпу)
Залог успеха – серьезное изучение словацкого в Украине и поездка на языковые летние курсы в Банску Быстрицу. Курсы в Банской Быстрице рассчитаны как для поступивших ребят, так и для тех, кто только планирует поступление.
ПОДРОБНО…

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО СЛОВАЦКИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ
Проводит Агентство StudentWay совместно с партнерами в Словакии Albion School
Это уникальная возможность посетить за одну поездку 3 города, побывать на презентациях в 10-ти учебных заведениях, встретиться с нашими студентами в Словакии, пообщаться вживую и определиться со своим выбором.
ПОДРОБНО...

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Для ребят, которые не выучили на достаточном уровне словацкий в Украине или же поздно приняли решение о поступлении в Словацкий университет, есть возможность пройти обучение на подготовительном отделении.
В Словакии есть несколько вариантов для прохождения такой подготовки:
1) Университет Коменского (Братислава), стоимость 4000 евро за год; регистрация до 28.02, уровень словацкого должен уже быть минимум А1, т.к. в марте проходит тестирование. Набирают всего 30 человек.
Отдельно оплачивается проживание (порядка 100 евро за месяц)
2) Albion School (Банска Быстрица), стоимость 2600 евро за год; можно начинать с нуля. Количество человек ограничено.
Отдельно оплачивается проживание (порядка 100 евро за месяц)

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
Для легализации пребывания на территории Словакии необходимо подготовить и подать документы в полицию на вид на жительство.
По данному процессу наши клиенты получают полное информационное сопровождение со стороны StudentWay и Albion School

Обратившись в Агентство Образовательных Программ StudentWay, каждый клиент получит исчерпывающие консультации и квалифицированную помощь на протяжении всего процесса сотрудничества.