Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

КУРСИ СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ ON-LINE

Річні курси СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ ON-LINE В Liberty Language School (Словаччина, м. Банська Бистриця)

зі словацькими викладачами

Тривалість курсу вересень-червень
Кількість годин  80 годин
Графік двічі на тиждень
Рівні підготовки А1/В2
Початок занять по мірі набору груп
Кількість учнів у групі 6-8 осіб
Навчальні матеріали видаються
Викладачі носії мови, професійні лінгівісти
Вартість курсу 450 євро, можлива оплата двома частинами

ВАЖЛИВО! Після закінчення курсу та проходження тесту кожен учасник отримує Сертифікат, що підтверджує рівень знання мови. Цей сертифікат визнається словацькими ВНЗ, які вимагають при вступі його наявність (Університет Коменського у Братиславі, Університет ім. Матея Бела в Банській Бистриці та ін.)

Викладачі курсу - носії мови, професійні лінгвісти, що мають особисту методику навчння іноземним мовам.

Річні курси СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ (СТАЦІОНАРНО) В Liberty Language School (Словаччина, м. Банська Бистриця)

зі словацькими викладачами

Тривалість курсу жовтень-липень
Кількість годин  25 годин на тиждень
Кількість учнів у групі 15-20 осіб
Навчальні матеріали видаються
Викладачі носії мови, професійні лінгівісти
ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ:
 
- курс словацької мови
- допомога у підготовці документів для посольства
- бронювання гуртожитку
- трансфер з автовокзалу або залізничного вокзалу в місті Банська Бистриця до місця проживання в Банській Бистриці
- допомога в нострифікації атестата про середню/спеціальну/освіту
- сертифікат про закінчення курсу словацької мови європейського стандарту
- профорієнтація
- інформаційна підтримка з питань вступу до ВНЗ
- допомога у підготовці документів для вступу до ВНЗ
Вартість курсу 3200 євро, можлива оплата двома частинами
Вартість проживання в гуртожитку від 180 євро за місяць

Річні курси АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (СТАЦІОНАРНО) В Liberty Language School (Словаччина, м. Банська Бистриця)

Тривалість курсу жовтень-липень
Кількість годин  25 годин на тиждень
Кількість учнів у групі 15-20 осіб
Навчальні матеріали видаються
Викладачі носії мови, професійні лінгівісти
ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ:
 
- курс англійської мови
- допомога у підготовці документів для посольства
- бронювання гуртожитку
- трансфер з автовокзалу або залізничного вокзалу в місті Банська Бистриця до місця проживання в Банській Бистриці
- допомога в нострифікації атестата про середню/спеціальну/освіту
- сертифікат про закінчення курсу словацької мови європейського стандарту
- профорієнтація
- інформаційна підтримка з питань вступу до ВНЗ
- допомога у підготовці документів для вступу до ВНЗ
Вартість курсу 3200 євро, можлива оплата двома частинами
Вартість проживання в гуртожитку від 180 євро за місяць

Річні курси СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ - МЕДИЧНИЙ ПРОФІЛЬ (СТАЦІОНАРНО) В Liberty Language School (Словаччина, м. Банська Бистриця)

Підготовча програма розрахована на іноземних студентів, які бажають навчатися у ВНЗ словацькою мовою в наступних областях: «загальна медицина», «стоматологія», «фармація», «догляд за хворими», «фізіотерапія», «косметологія», «дерматологія» тощо

Тривалість курсу жовтень-липень
Кількість годин  25 годин на тиждень
Кількість учнів у групі 15-20 осіб
Навчальні матеріали видаються
Викладачі носії мови, професійні лінгівісти
ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ:
 
- курс словацької мови
- підготовка з біології та хімії до вступних іспитів
- ідготовка з медичної термінології
- допомога у підготовці документів для посольства
- бронювання гуртожитку
- трансфер з автовокзалу або залізничного вокзалу в місті Банська Бистриця до місця проживання в Банській Бистриці.
- допомога в нострифікації атестата про середню/спеціальну/освіту
- навчальні матеріали
- сертифікат про закінчення курсу словацької мови європейського стандарту
- профорієнтація
- інформаційна підтримка з питань вступу
- допомога у підготовці документів для вступу до ВНЗ
Вартість курсу 3900 євро, можлива оплата двома частинами
Вартість проживання в гуртожитку від 180 євро за місяць

Річні курси СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ - БІЗНЕС/ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ (СТАЦІОНАРНО) В Liberty Language School (Словаччина, м. Банська Бистриця)

Підготовча програма розрахована на іноземних студентів, які бажають навчатися у вузах Словаччини словацькою мовою на таких напрямках як бізнес, економіка, менеджмент, туризм

Тривалість курсу жовтень-липень
Кількість годин  25 годин на тиждень
Кількість учнів у групі 15-20 осіб
Навчальні матеріали видаються
Викладачі носії мови, професійні лінгівісти
ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ:
 
- курс словацької мови
- підготовка з математики та економіки до вступних іспитів
- допомога у підготовці документів для посольства
- бронювання гуртожитку
- трансфер з автовокзалу або залізничного вокзалу в місті Банська Бистриця до місця проживання в Банській Бистриці.
- допомога в нострифікації атестата про середню/спеціальну/освіту
- навчальні матеріали
- сертифікат про закінчення курсу словацької мови європейського стандарту
- профорієнтація
- інформаційна підтримка з питань надходження
- допомога у підготовці документів для вступу до ВНЗ
Вартість курсу 3900 євро, можлива оплата двома частинами
Вартість проживання в гуртожитку від 180 євро за місяць

ЗАПИС НА КУРС ПО ТЕЛЕФОНАМ:

+38 067 636 72 47 (Viber)
+38 050 270 88 32 (WhatsApp)

ПОСПІШАЙТЕ ЗАПИСАТИСЯ У ГРУПИ ДО КРАЩИХ ВИКЛАДАЧІВ!

Годовые курсы СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА ON-LINE В Liberty Language School (Словакия, г. Банска Быстрица)

со словацкими преподавателями

Продолжительность курса сентябрь-июнь
Количество часов 80 часов
График два раза в неделю
Уровни подготовки А1/В2
Начало занятий по мере набора групп
Количество учеников в группе 6-8 человек
Учебные материалы выдаются
Преподаватели носители языка, профессиональные лингвисты
Стоимость курса 450 евро, возможна оплата двумя частями

ВАЖНО! По окончании курса и прохождения теста каждый участник получает Сертификат, подтверждающий уровень знания языка. Этот сертификат признается словацкими ВУЗами, которые требуют при поступлении его наличие (Университет Коменского в Братиславе, Университет им. Матея Бела в Банской Быстрицые и др.)

Преподаватели курса - носители языка, профессиональные лингвисты, имеющие личную методику навчння иностранным языкам.

Годовые курсы СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА (СТАЦИОНАРНО) В Liberty Language School (Словакия, г. Банска Быстрица)

со словацкими преподавателями

Продолжительность курса октябрь-июль
Количество часов 25 часов в неделю
Количество учеников в группе 15-20 челрвек
Учебные материалы выдаются
Преподаватели носители языка, профессиональные лингвисты
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
 
- курс словацкого языка
- помощь в подготовке документов для посольства
- бронирование общежития
- трансфер с автовокзала или ж/д вокзала в городе Банская Быстрица до места жительства в Банской Быстрице
- помощь в нострификации аттестата о среднем/специальном/образовании
- сертификат об окончании курса словацкого европейского стандарта
- профориентация
- информационная поддержка по вопросам поступления в ВУЗы
- помощь в подготовке документов для поступления в ВУЗы
Стоимость курса 3200 евро, возможна оплата двумя частями
Стоимость проживания в общежития от 180 евро за месяц

Годовые курсы АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (СТАЦИОНАРНО) В Liberty Language School (Словакия, г. Банска Быстрица)

Продолжительность курса октябрь-июль
Количество часов 25 часов в неделю
Количество учеников в группе 15-20 человек
Учебные материалы выдаются
Преподаватели носители языка, профессиональные лингвисты
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
 
- курс английского языка
- помощь в подготовке документов для посольства
- бронирование общежития
- трансфер с автовокзала или ж/д вокзала в городе Банская Быстрица до места жительства в Банской Быстрице
- помощь в нострификации аттестата о среднем/специальном/образовании
- сертификат об окончании курса словацкого европейского стандарта
- профориентация
- информационная поддержка по вопросам поступления в ВУЗы
- помощь в подготовке документов для поступления в ВУЗы
Стоимость курса 3200 евро, возможна оплата двумя частями
Стоимость проживания в общежития от 180 евро за месяц

Годовые курсы СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА - МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ (СТАЦИОНАРНО) В Liberty Language School (Словакия, г. Банска Быстрица)

Подготовительная программа рассчитана на иностранных студентов, желающих учится в медицинских вузах на словацком языке в следующих областях: «общая медицина», «стоматология», «фармация», «уход за больными», «физиотерапия» «косметология» «дерматология» и т.д.

Продолжительность курса октябрь-июль
Количество часов 25 часов в неделю
Количество учеников в группе 15-20 человек
Учебные материалы выдаются
Преподаватели носители языка, профессиональные лингвисты
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
 
- курс словацкого языка
- подготовка по биологии и химии к вступительным экзаменам
- подготовка по медицинской терминологии
- помощь в подготовке документов для посольства
- бронирование общежития 
- трансфер из автовокзала или ж/д вокзала в городе Банска Быстрица к месту проживания в Банской Быстрице
- помощь в нострификации аттестата о среднем/специальном/ образовании
- учебные материалы
- сертификат об окончании курса словацкого языка европейского стандарта
- профориентация
- информационная поддержка по вопросам поступления
- помощь в подготовке документов для поступления в ВУЗ 
Стоимость курса 3900 евро, возможна оплата двумя частями
Стоимость проживания в общежития от 180 евро за месяц

Годовые курсы СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА - БИЗНЕС/ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (СТАЦИОНАРНО) В Liberty Language School (Словакия, г. Банска Быстрица)

Подготовительная программа рассчитана на иностранных студентов, желающих учится в вузах Cловакии на словацком языке на таких направлениях как бизнес, экономика, менеджмент, туризм

Продолжительность курса октябрь-июль
Количество часов 25 часов в неделю
Количество учеников в группе 15-20 человек
Учебные материалы выдаются
Преподаватели носители языка, профессиональные лингвисты
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
 
- курс словацкого языка
- подготовка по математике и экономике к вступительным экзаменам
- помощь в подготовке документов для посольства
- бронирование общежития 
- трансфер из автовокзала или ж/д вокзала в городе Банска Быстрица к месту проживания в Банской Быстрице
- помощь в нострификации аттестата о среднем/специальном/ образовании
- учебные материалы
- сертификат об окончании курса словацкого языка европейского стандарта
- профориентация
- информационная поддержка по вопросам поступления
- помощь в подготовке документов для поступления в ВУЗ  
Стоимость курса 3900 евро, возможна оплата двумя частями
Стоимость проживания в общежития от 180 евро за месяц

ЗАПИСЬ НА КУРС ПО ТЕЛЕФОНАМ:

+38 067 636 72 47 (Viber)
+38 050 270 88 32 (WhatsApp)

ПОСПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ В ГРУППЫ К ЛУЧШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ!