Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

БЕЗКОШТОВНА ОСВІТА ТА ЗНИЖКИ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ

Варіант 1: при наявності Карти Поляка можна вчитися безкоштовно у державних ВНЗ. Процес вступро проходить на конкурсній основі (на загальних підставах з поляками). При вступі на бакалавріат - конкурс оцінок в атестаті з профільних предметів або ЗНО, під час вступу на магістратуру - складаються вступні іспити з профільних предметів (в Ддеяких ВНЗ і польська мова) або беруть до уваги бали у дипломі

Варіант 2: Ряд польських від державних ВНЗ виділяють для студентів-іноземців, а не мають Карти Поляка, безкоштовні місця або ж стипендіальні програми. Вступ до ВНЗ йде на конкурсній основі

Варіант 3: Програми повного фінансування з фондів ЄС або пограми дофінансування (покривається 70% від вартості навчання за рахунок коштів ЄС). Як правило, такі програми зустрічаються в приватних університетах. Основною умовою при вступі є знання польської або англійської мови, в залежності від того, якою мовою буде навчання

Варіант 4: при наявності сертифіката Польської держ Комісії, який підтверджує знання польської мови на рівні С1, навчання в державних ВНЗ проходить на безкоштовній основі. Для вступу також важливі бали з профільних предметів в атетстаті або ЗНО (залежить від конкретного ВНЗ)

Детально ...

ЗНИЖКИ НА НАВЧАННЯ

1) Опольська Політехніка
Вартість навчання знижена до 3600 злотих/рік
Умови вступу: бали з профільних предметів в атестаті і тест з польської мови он лайн

2) Опольський університет
Вартість навчання знижена до 1160 євро за рік
Умови вступу: бали з профільних предметів в атестаті і іспит з польської мови (можливо он лайн)

3) Університет ім. Марії Кюрі в Любліні
Вартість на деяких спеціальностях знижена до 1250-1800 євро/рік
Умови вступу: бали з профільних предметів співбесіда польською або англійською мовою он лайн

4) Люблінська Політехніка
Вартість навчання знижена до 1000-1500 євро за рік
Умови вступу: бали з профільних предметів в атестаті і співбесіда польською мовою он лайн

5) Природничий Університет в Любліні
Вартість навчання знижена до 1000 євро за рік
Умови вступу: бали з профільних предметів в атестаті і сертифікат з польської В2

6) Лодзінський Університет
Вартість навчання зі знижкою становить 1250-1500 євро/рік
Умови вступу: бали з профільних предметів в атестаті і співбесіда по скайпу польською мовою на деякі спеціальності

7) Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
Вартість навчання знижена до 1500 євро/рік
Умови вступу: бали по ЗНО з профільних предметів

8) Природничий Університет в Познані
Вартість навчання знижена до 1000 євро/рік
Умови вступу: бали з профільних предметів в атестаті і сертифікат з польської В2

9) Педагогічний Університет в Кракові
Вартість навчання знижена до 1000 євро/рік
Умови вступу: бали з профільних предметів в атестаті і співбесіда польською мовою он лайн

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вариант 1: при наличии Карты Поляка можно учиться бесплатно в государственных ВУЗах. Процесс поступления идет на конкурсной основе (на общих основаниях с поляками). При поступлении на бакалавриат – конкурс оценок в аттестате по профильным предметам или ЗНО, при поступлении на магистратуру – сдаются вступительные экзамены по профильным предметам (в некоторых ВУЗах и польский язык) или берут в учет баллы в дипломе

Вариант 2: Ряд польских государственных ВУЗов выделяют для студентов-иностранцев, не имеющих Карты Поляка, бесплатные места или же стипендиальные программы. Поступление в ВУЗ идет на конкурсной основе

Вариант 3: Финансируемые программы из фондов ЕС или пограммы дофинансирования (покрывается 70% от стоимости обучения за счет средств ЕС). Как правило, такие программы встречаются в частных университетах. Основным условием при поступлении является знание польского или английского языка, в зависимости от того, на каком языке будет обучение 

Вариант 4: при наличии сертификата Польской Государственной Комиссии, подтверждающий знание польского языка на уровне С1, обучение в государственных ВУЗах проходит на бесплатной основе. Для поступления также важны баллы по профильным предметам

Подробно...

 

СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ

1) Опольская Политехника
Стоимость обучения снижена до 3600 злотых/год
Условия поступления: баллы по профильным предметам в аттестате и тест по польскому языку он лайн

2) Опольский Университет
Стоимость обучения снижена до 1160 евро за год
Условия поступления: баллы по профильным предметам в аттестате и экзамен по польскому языку (возможно он лайн

3) Университет им. Марии Кюри в Люблине
Стоимость на некоторых специальностях понижена до 1250-1800 евро за год
Условия поступления: баллы по профильным предметам собеседование на польском или английском языке он лайн

4) Люблинская Политехника
Стоимость обучения снижена до 1000-1500 евро за год
Условия поступления: баллы по профильным предметам в аттестате и собеседование на польском языке он лайн

5) Природничий Университет в Люблине
Стоимость обучения снижена до 1000 евро за год
Условия поступления: баллы по профильным предметам в аттестате и сертификат по польскому В2

6) Лодзинский Университет
Стоимость обучения со скидкой составляет 1250-1500 евро за год
Условия поступления: баллы по профильным предметам в аттестате и собеседование по скайпу на польском языке на некоторые специальности

7) Университет им. Адама Мицевича в Познани
Стоимость обучения снижена до 1500 евро за год
Условия поступления: баллы по ЗНО по профильным предметам

8) Природничий Университет в Познани
Стоимость обучения снижена до 1000 евро за год
Условия поступления: баллы по профильным предметам в аттестате и сертификат по польскому В2

9) Педагогический Университет в Кракове
Стоимость обучения снижена до 1000 евро за год
Условия поступления: баллы по профильным предметам в аттестате и собеседование на польском языке он лайн

 Оновлено 25.01.2021