Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ПРО НАС - ДОВІРА ВИКЛИКАЄ ДОВІРУ

З НАМИ КОМФОРНИЙ ВСТУП ДО ВНЗ

  • - Цінуєте свій час?
  • - Хочете гарантій?
  • - Обираєте якість?

Якщо відповіді "ТАК", тоді ми зможемо забезпечити комфортний вступ в закордонні Універитети

ГАРАНТІЇ
- гарантований вступ в обриний ВНЗ, при дотриманні усіх необхідних умов
- подаємо документи в декілька ВНЗ для 100% гарантії вступу
- оперативність в роботі дозволяє дотримуватися навіть самих нереальних строків
- більше 2000 студентів європейських університетів вступали разом з нашою Агенцією
- реальна работа з усіма університетами Австрії, Польщі, Чехії, Словаччини
- економія часу та коштів клієнтів
- оплата послуг проводиться частинами, кінцева оплата – тільки після зарахування до ВНЗ
- несемо повну відповідальність за виконання своїх обов'язків
- вам запропонуємо тільки те, в чому самі впевнені
- працюємо тільки з рейтинговими університетами
- забезпечуємо бронування житла на час навчання
ЕКСПЕРТНІСТЬ
- 10 років успішної роботи у сфері освіти за кордоном, туризму та страхування
- більше 20-ти років - освітня діяльність в Україні
- знаємо все про освіту за кордоном
- наш колектив - це досвідчені і захоплені своєю справою професіонали
- уважно ставимося до кожної дрібниці і деталі в процесі підбору ВНЗ та вступу
- пропонуємо нашим клієнтам тільки оптимальні варіанти, згідно їх запиту і фінансовим можливостям
- якість нашої роботи високо оцінюють ВНЗ-партнери в країнах Європи
- 12 представництв нашої Агенції працюють по всій Україні
- щороку, 2 рази на рік, приймаємо участь в найбільшій освітній виставці в Україні - «Освіта за кордоном»
- кожен напрямок в роботі веде фахівець в даній сфері
УНІКАЛЬНІСТЬ
- позитивний імідж Агенції сформований трудомісткою, щоденної і постійною роботою цілого ряду фахівців
- тільки достовірна інформація щодо процесів вступу
- пряма робота з приймальними комісіями ВНЗ
- подаємо документи в кілька ВНЗ без додаткових оплат
- лобіюємо інтереси клієнтів
- постійний аналіз ринку праці Європи і світу
- аналіз природних задатків абітурієнта психологом-профконсультантом
- оптимальний вибір майбутньої професії, завдяки рекомендаціям фахівців
- ознайомчі тури ТІЛЬКИ затребуваними університетами
- літні адаптаційні табори в Польщі, Словаччині та Чехії для подолання мовного бар'єру
- реагуємо на ваші запити до того, як ви їх озвучите)
- забезпечуємо реальний супровід студентів під час навчання завдяки відповідальній роботі кураторів і цілодобового зв'язку з представниками Агенції
- організуємо юридичний супровід студентів, в разі необхідності
- працюємо в атмосфері взаємної поваги, дружелюбності, залученості
- супроводжуємо абітурієнтів на вступні іспити (проживання, проїзд, моральна підтримка)
- самостійно, без посередників, оформляємо і подаємо пакети документів до обраного ВНЗ
- проводимо дистанційний курс польської мови по Viber БЕЗ ОПЛАТИ
- готуємо абітурієнтів з профільних предметів: економіка, фізика, хімія, математика, історія та ін.
- ставимося до студентів з батьківською турботою
- наше надійне плече для вас завжди, не залежно від того, в якому статусі дитина: абітурієнт, студент, випускник ВНЗ або успішний співробітник зарубіжної фірми
- ми любимо свою роботу

ПРИЄДНУЙСЯ ДО УСВІДОМЛЕНИХ!

С НАМИ КОМФОРТНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

  • - Цените свое время?
  • - Хотите гарантий?
  • - Выбираете качество?

Если ответы "ДА", тогда мы сможем обеспечить комфортное поступление абитуриента в зарубежные Университеты

ГАРАНТИИ

- гарантия поступления в выбранный ВУЗ, при соблюдении всех необходимых условий

 обеспечим бронь места в общежитии на время обучения

- подаем документы в несколько ВУЗов для 100% гарантии поступления
- оперативность в работе позволяет соблюдать даже самые нереальные сроки
- более 2000 студентов европейских университетов поступали вместе с нашим Агентством
- реальная работа со всеми Университетами Австрии, Польши, Чехии, Словакии
- экономия времени и финансов клиентов
- оплата услуг производится частями, итоговая оплата – только после зачисления в ВУЗ
- несем полную ответственность за выполнение своих обязательств
- вам предложим только то, в чем сами уверенны
- работаем только с рейтинговыми университетами
- обеспечим бронь жилья для студента на время обучения
ЭКСПЕРТНОСТЬ

- 10 лет успешной работы в сфере образования за рубежом, туризма и страхования

- более 20-ти лет – образовательная деятельность в Украине
- знаем все об образовании за рубежом
- наш коллектив – это опытные и увлеченные своим делом профессионалы
- внимательно относимся к каждой мелочи и детали в процессе подбора ВУЗа и поступления
- предлагаем нашим клиентам только оптимальные варианты, согласно их запросу и финансовым возможностям
- качество нашей работы высоко оценивают ВУЗы-партнеры в странах Европы
- 12 представительств нашего Агентства работают по всей Украине
- ежегодно, 2 раза в год, принимаем участие в самой крупной образовательной выставке в Украине – «Освіта за кордоном»
- каждое направление в работе ведет специалист в данной сфере
УНИКАЛЬНОСТЬ
- положительный имидж Агентства сформирован трудоемкой, ежедневной и постоянной работой целого ряда специалистов
- только достоверная информация по процессам поступления
- прямая работа с приемными комиссиями ВУЗов
- подаем документы в несколько ВУЗов без дополнительных оплат
- лоббируем интересы клиентов
- постоянный анализ рынка труда Европы и мира
- анализ природных задатков абитуриента психологом-профконсультантом
- оптимальный выбор будущей профессии, благодаря рекомендациям специалистов
- ознакомительные туры ТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАННЫМИ Университетами
- летние адаптационные лагеря в Польше, Словакии и Чехии для преодоления языкового барьера
- реагируем на ваши запросы до того, как вы их озвучите)
- обеспечиваем реальное сопровождение студентов во время обучения благодаря ответственной работе кураторов и круглосуточной с- вязи с представителями Агентства
- организуем юридическое сопровождение студентов, в случае необходимости
- работаем в атмосфере взаимного уважения, дружелюбия, вовлеченности
- сопровождаем абитуриентов на вступительные экзамены (проживание, проезд, моральная поддержка)
- самостоятельно, без посредников, оформляем и подаем пакеты документов в выбранный ВУЗ
 -проводим дистанционный курс польского языка по Viber БЕЗ ОПЛАТЫ
 -готовим абитуриентов по профильным предметам: экономика, физика, химия, математика, история и др.
- относимся к студентам с родительской заботой
- наше надежное плечо для вас всегда, не зависимо от того, в каком статусе ребенок: абитуриент, студент, выпускник ВУЗа или успешный сотрудник зарубежной фирмы
- мы любим свою работу

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ЧИСЛУ ОСОЗНАННЫХ!

Оновлено 22.01.2021