Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВИБІР ПРОФЕСІЇ - ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

Як вибрати професію? Куди вступати? Яка професія для мене буде цікавою?

Це дуже важливі питання для всіх старшокласників і їх батьків. Цей вибір багато в чому визначає подальший розвиток, кар'єрне зростання, успішність будь-якої людини

• У виборі спеціальності без сумніву важлива відповідність її характеристик з психологічними особливостями особистості людини, крім того - вона повинна бути цікава. Якщо людині подобається техніка, то інтерес до неї може бути реалізований в професії інженера-конструктора, системного адміністратора, фахівця з обслуговування техніки. Якщо ж йому подобається світ тварин і рослин, то звичайно ж, цікаво буде мати справу у своїй роботі з представниками живої природи в таких професіях як ветеринар, біолог, біотехнік, еколог

• Необхідна присутність професійних якостей. Наприклад, в творчих професіях необхідна багата фантазія, образне мислення. Для бухгалтера, фінансиста, економіста, коректора важлива увага, посидючість і бажання працювати з цифрами, знаками, документами

• І звичайно ж, вид діяльності в професії повинен збігатися з характерологічним типом особистості. Людям товариським, підійдуть більше професії з великою кількістю контактів, а емоційно нестійким, швидше за все буде складно впоратися з рутинною роботою, що вимагає великої концентрації уваги
У тій діяльності, де всі здібності людини будуть максимально реалізовані, вона, безсумнівно, зможе домогтися більшого успіху. Тому в профорієнтації старшокласників, школярів і всіх людей, що задаються цим питанням, враховуються всі три складових і підбираються відповідні рекомендації

Профорієнтація - це послуга професійної орієнтації психологом учня, старшокласника або будь-якого іншого людини, яка хоче визначитися з вибором професії або обрати іншу професію, більш відповідну його особистості і здібностям

Ми займаємося профорієнтацією вже більше 10 років. Використовуємо добре відпрацьовану методику, що складається з 7 тестів. Особі, що проходить профорієнтацію і відповідає на питання, важливо давати відповіді, які відразу приходять в голову, а не писати соціально бажані, адже нам потрібно допомогти вибрати професію, що добре підходить саме конкретному кандидату

Обробляє тести на профорієнтацію досвідчений психолог і надалі зв'язується з людиною для уточнення додаткових питань

Подати заявку на проходження профорієнтації ви можете, зателефонувавши за телефонами: 067 636 72 47, 050 270 88 32

Послуга профорієнтації коштує 400 грн. Надаємо дану послугу всім бажаючим і працюємо по всій Україні

Как выбрать профессию? Куда поступать? Какая профессия для меня будет интересной?

Это очень важные вопросы для всех старшеклассников и их родителей. Этот выбор во многом определяет дальнейшее развитие, карьерный рост, успешность любого человека

• В выборе специальности несомненно важно соответствие ее характеристик с психологическими особенностями личности человека, кроме того - она должна быть интересна. Если человеку нравится техника, то интерес к ней может быть реализован в профессии инженера-конструктора, системного администратора, специалиста по обслуживанию техники. Если же ему нравится мир животных и растений, то конечно же, интересно будет сталкиваться в своей работе с представителями живой природы в таких профессиях как ветеринар, биолог, биотехник, эколог.

• Необходимо присутствие профессиональных качеств. Например, в творческих профессиях необходима богатая фантазия, образное мышление. Для бухгалтера, финансиста, экономиста, корректора важно внимание, усидчивость и желание работать с цифрами, знаками, документами

• И конечно же, вид деятельности в профессии должен совпадать с характерологическим типом личности. Людям общительным, подойдут больше профессии с большим количеством контактов, а эмоционально неустойчивым, скорее всего будет сложно справиться с рутинной работой, требующей большой концентрации внимания
В той деятельности, где все способности человека будет максимально реализованы, он, несомненно, сможет добиться большего успеха. Поэтому в профориентации старшеклассников, школьников и всех людей, задающихся этим вопросом, учитываются все три составляющих и подбираются соответствующие рекомендации

Профориентация - это услуга профессиональной ориентации психологом учащегося, старшеклассника или любого другого человека, которому нужно определиться с выбором профессии либо выбрать другую профессию, более подходящую его личности и способностям

Мы занимаемся профориентацией уже более 10 лет. Используем хорошо отработанную методику, состоящую из 7 тестов. Человеку, проходящему профориентацию и отвечающему на вопросы, важно давать ответы, которые сразу приходят в голову, а не писать социально желаемые, ведь нам нужно помочь выбрать профессию хорошо подходящую именно конкретному человеку

Обрабатывает тесты на профориентацию опытный психолог и в дальнейшем связывается с человеком для уточнения дополнительных вопросов

Подать заявку на прохождение профориентации Вы можете, позвонив по телефонам: 067 636 72 47, 050 270 88 32  

Услуга профориентации стоит 400 грн. Оказываем данную услугу всем желающим и работаем по всей Украине