Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВНЗ ЛОДЗІ

УНІВЕРСИТЕТ ЛОДЗІНСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЛОДЗІ

Лодзь є одним з 4-х найбільших міст, розташована в центрі Польщі. Це промислове місто, основним напрямком є ​​електронна промисловість. Лодзь розташована в 120 км від столиці Польщі - Варшави. У місті є міжнародний аеропорт

Політехнічний Університет, який знаходиться в місті Лодзь, є одним з кращих політехнічний ВНЗ в Республіці Польща. Крім цього університету є ще і Лодзинский Університет, Медичний Університет, в яких можуть проходити навчання і українські студенти. У Лодзінської Політехніці щорічно виділятися безкоштовні місця для студентів з України

Основними умовами для вступу на безкоштовне навчання є хороші оцінки в атестаті і досить високий рівень володіння польською мовою. Можливо вчитися й англійською мовою, але ці програми вже будуть платними. Їх вартість буде залежати від обраної спеціальності

Відвідавши Лодзь і його ВНЗ, робимо висновки, що Лодзь по своїй суті, маючи гарну базу для отримання освіти, в той же час дає і реальну можливість працевлаштування за фахом

Музична Університет в Лодзі не поступається за рівнем підготовки навіть найстарішому і престижному Музичному Університету ім. Шопена у Варшаві

Також в Лодзі є ряд гідних приватних університетів, в числі яких знаходяться Академія гуматітарно-економічна, Вища школа мистецтв і проектування та ін.

Запрошуємо всіх бажаючих на навчання в Лодзі

Оновлено 03.11.22

 

УНИВЕРСИТЕТ ЛОДЗИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЛОДЗИ

Лодзь является одним из 4-х самых крупных городов, расположена в центре Польши. Это промышленный город, основным направлением является электронная промышленность. Лодзь расположена в 120 км от столицы Польши – Варшавы. В городе есть международный аэропорт

Политехнический Университет, который находится в городе Лодзь, является одним из лучших политехнический ВУЗов в Республике Польша. Кроме этого университета есть еще и Лодзинский Университет, Медицинский Университет, в которых могут проходить обучение и украинские студенты. В Лодзинской Политехнике ежегодно выделятся бесплатные места для студентов из Украины. Основными условиями для поступления на бесплатное обучение являются хорошие оценки в аттестате и достаточно высокий уровень знания польского языка. Возможно учиться и на английском языке, но эти программы уже будут платными. Их стоимость будет зависеть от выбранной специальности

Посетив Лодзь и его ВУЗы, делаем выводы, что Лодзь по своей сути, имея хорошую базу для получения образования, в то же время дает и реальную возможность трудоустройства по специальности

Музыкальная Университет в Лодзи не уступает по уровню подготовки даже самому старому и престижному Музыкальному Университету им. Шопена в Варшаве

Также в Лодзи есть ряд достойных частных университетов, в числе которых находятся Академия гуматитарно-экономическая, Высшая школа искусств и проектирования и др.

Приглашаем всех желающих на обучение в Лодзи

Оновлено 03.11.22