Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ЯК ВСТУПИТИ ДО ВНЗ АВСТРІЇ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПУ

Вступ на Бакалвріат

1) Шкільний атестат - Атестат про повну загальну середню освіту або диплом коледжу/технікуму

Одним з головних умов для надходження в австрійський університет на бакалавра є наявність повної середньої освіти. Отже, вступити в Австрію можна відразу після школи або коледжу / технікуму (виняток - медичні університети). Варто відмітити, що після зарахування до університету в Австрії відразу після школи (не припиняючи 2 курсів в рідному вузі), абітурієнти найчастіше будуть повинні відвідувати нульовий курс (Vorstudienlehrgang) перед початком навчання в університеті. Це необхідно через різницю в системах середньої освіти країн ЄС та СНД: в Австрії школярі вчаться 12-13 років, в Україні - 11. На підготовчих курсах студенти вивчають профільні предмети і здають по ним іспити

2) Довідка абітурієнта (Studienplatznachweis, Nachweis der besonderen Universitätsreife)

Це документ, який підтверджує, що абітурієнт поступив, навчається або має право навчатися на аналогічній спеціальності у себе на батьківщині. Дана довідка НЕ ​​потрібно при вступі до приватні університети Австрії і в професійні училища (Fachhochschule)

3) Сертифікат/диплом, який підтверджує володіння німецькою або англійською мовою

Навчання на бакалавра в Австрії можливо німецькою або англійською мовою. Для підтвердження своїх знань мови навчання необхідно надати сертифікат про знання іноземної мови (B2-C1 - в залежності від спеціальності)

4) Здача вступних іспитів на деяких спеціальностях

Надходження на більшість спеціальностей в Австрії не вимагає здачі вступних іспитів! Якщо Ви хочете вступити в професійне училище (Fachhochschule), на творчу спеціальність (музика, живопис, театр) або на деякі факультети з обмеженим числом місць (наприклад, медицина), то Вам необхідно буде скласти вступні іспити. Характер іспиту залежить від спеціальності (це може бути тест, презентація Ваших здібностей, співбесіду і тд.)

Вступ на Магістра

1) Диплом бакалавра/спеціаліста

Основна умова для вступу до австрійського університет на магістратуру - наявність диплома бакалавра або спеціаліста. Продовжити навчання за програмою магістра можна тільки по тій же або суміжній спеціальності, по якій вже є диплом. Приймальна комісія порівнює дисципліни і навчальні години в програмах вітчизняного вузу і австрійського університету. У деяких випадках студенту після зарахування можуть прописати додаткові курси для відвідування

2) Сертифікат / диплом, який підтверджує володіння німецькою або англійською мовою

Навчання в Австрії на магістратурі можливо німецькою або англійською мовою. Для підтвердження своїх знань необхідно надати сертифікат. Якщо Ви вибрали німецькомовну спеціальність, але не володієте німецькою, є можливість вивчати мову вже після зарахування до університету!

3) Довідка абітурієнта (Studienplatznachweis, Nachweis der besonderen Universitätsreife)

Це документ, який підтверджує, що абітурієнт має право навчатися за аналогічним фахом у себе на батьківщині. Дана довідка НЕ ​​потрібно при вступі до приватні університети Австрії і в вищі професійні школи (Fachhochschule)

4) Іноді, складання вступних іспитів

Як і у випадку з бакалавром, більшість спеціальностей магістратури в Австрії не вимагає здачі вступних іспитів! У той же самий час, існують певні спеціальності, які вимагатимуть вступні іспити під час вступу

 

З усіма питаннями щодо вступу до ВНЗ Австрії ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

067 636 72 47, 050 270 88 32

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ

Поступление на Бакалавра

1) Школьный аттестат - Аттестат о полном среднем образовании или диплом колледжа/техникума

Одним из главных условий для поступления в австрийский университет на бакалавра является наличие полного среднего образования. Следовательно, поступить в Австрию можно сразу после школы или колледжа/техникума (исключение - медицинские университеты). Стоить заметить, что после зачисления в университет в Австрии сразу после школы (не заканчивая 2 курсов в родном вузе), абитуриенты чаще всего будут должны посещать нулевой курс (Vorstudienlehrgang) перед началом обучения в университете. Это необходимо из-за разницы в системах среднего образования стран ЕС и СНГ: в Австрии школьники учатся 12-13 лет, в Украине - 11. На подготовительных курсах студенты изучают профильные предметы и сдают по ним экзамены

2) Справка абитуриента (Studienplatznachweis, Nachweis der besonderen Universitätsreife)

Это документ, подтверждающий, что абитуриент поступил, обучается или имеет право обучаться на аналогичной специальности у себя на родине. Данная справка НЕ требуется при поступлении в частные университеты Австрии и в профессиональные училища (Fachhochschule).

3) Сертификат/диплом, подтверждающий владение немецким или английским языком

Обучение на бакалавре в Австрии возможно на немецком или английском языке. Для подтверждения своих знаний языка обучения необходимо предоставить сертификат о знании иностранного языка (B2-C1 – в зависимости от специальности)

4) Сдача вступительных экзаменов на некоторых специальностях

Поступление на большинство специальностей в Австрии не требует сдачи вступительных экзаменов! Если Вы хотите поступить в профессиональное училище (Fachhochschule), на творческую специальность (музыка, живопись, театр) или на некоторые факультеты с ограниченным числом мест (например, медицина), то Вам необходимо будет сдать вступительные экзамены. Характер экзамена зависит от специальности (это может быть тест, презентация Ваших способностей, собеседование и тд.)

Поступление на Магистра

 1) Диплом бакалавра/специалиста

Основное условие для поступления в австрийский университет на магистратуру - наличие диплома бакалавра или специалиста. Продолжить обучение по программе магистра можно только по той же или смежной специальности, по которой уже имеется диплом. Приемная комиссия сравнивает дисциплины и учебные часы в программах отечественного вуза и австрийского университета. В некоторых случаях студенту после зачисления могут прописать дополнительные курсы для посещения

2) Сертификат/диплом, подтверждающий владение немецким или английским языком

Обучение в Австрии на магистратуре возможно на немецком или английском языке. Для подтверждения своих знаний необходимо предоставить сертификат. Если Вы выбрали немецкоязычную специальность, но не владеете немецким, есть возможность изучать язык уже после зачисления в университет!

3) Справка абитуриента (Studienplatznachweis, Nachweis der besonderen Universitätsreife)

Это документ, подтверждающий, что абитуриент имеет право обучаться по аналогичной специальности у себя на родине. Данная справка НЕ требуется при поступлении в частные университеты Австрии и в высшие профессиональные школы (Fachhochschule)

4) Иногда, сдача вступительных экзаменов

Как и в случае с бакалавром, большинство специальностей магистратуры в Австрии не требует сдачи вступительных экзаменов! В тоже самое время, существуют определенные специальности, которые будут требовать вступительные экзамены во время поступления 

По всем вопросам поступления в Университеты Австрии ЗВОНИТЕ:

067 636 72 47, 050 270 88 32