Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ АВСТРІЯ

1. Медичне страхування

Усі студенти, які навчаються в Австрії, мають придбати медичну страховку. Незважаючи на те, що з першого погляду вартість страховки може бути високою (55 євро на місяць), слід пам'ятати, що Австрія славиться одним з найвищих рівнів охорони здоров'я у всій Європі. Страхування дозволяє безкоштовно користуватися послугами різних лікарів (аж до дантистів), проходити обстеження та здавати аналізи

2. Житло

 Основна стаття витрат усіх студентів – це оренда житла в Австрії. Основними варіантами житла для студентів є:

 • Гуртожитки – ціна варіюється від 300 євро на місяць (місце у двомісній кімнаті) до 450-500 євро на місяць (одномісна кімната)
 • Зйомна квартира – найчастіше це квартири-студії та ціни на них починаються від 600 євро на місяць
 • Зйомна кімната в квартирі (так звана «кімната в WG») – тут, як у випадку з гуртожитками, ціни варіюються від 280 євро на місяць до 450 євро на місяць

Ціни за оренду варіюються від обраного варіанту житла, його локалізації та стандарту. За великого бажання можна знайти дешевші варіанти оренди житла. Також, очікується, що вартість оренди житла в менш популярних містах (наприклад, Граце) будуть дещо нижчими.

Варто звернути увагу, що якщо контракт оренди складається не на пряму із гуртожитком або власником житла, можуть з'явитися значні додаткові витрати (зазвичай комісія агентств)

Враховуючи все, середня вартість оренди студентського житла в Австрії знаходиться в межах 350 євро

3. Харчування

Другим основним пунктом витрат студентів є харчування. Тут велике значення має:

 • Стиль харчування – чи часто харчується студент у ресторанах/їдальнях, або здебільшого готує все вдома
 • Місце покупки продуктів харчування - наприклад, Billa та Spar мають вищі ціни на продукти, коли Hoffer, Lidl або Penny пропонують продукти такої самої якості в нижчих цінах
 • Апетит студента - деяким студентам досить невеликого салату, щоб наїстися, а іншим потрібен комплексний обід, що складається з 2 страв

В середньому, у студента йде до 10 євро на день на харчування, або від 220 до 300 євро на місяць. Звичайно, це середні витрати – реальні витрати на харчування вже залежать від студента

4. Дозвілля та кишенькові витрати

Як показує практика, третім пунктом витрат у студентів, зазвичай, є дозвілля та кишенькові витрати. Тут багато що залежить від стилю життя та захоплень студента. Навчання в Австрії – це не тільки навчання в університеті, а й подорожі, походи до ресторанів, кіно, музеїв тощо. Кожен вирішує сам, скільки він готовий витратити на розваги. У той же час слід пам'ятати, що майже у всіх місцях для студентів передбачені знижки. Так, наприклад, похід у кіно в середньому коштуватиме 5 євро, а абонемент у спортзал (якщо немає в гуртожитку) в середньому коштуватиме 20 євро на місяць. Також, в Австрії можна знайти багато безкоштовних заходів, які кожен може відвідати

Підвівши підсумок, для комфортного життя в Австрії, потрібно близько 800 євро на місяць. За великого бажання можна вкластися в суму близько 600 євро на місяць. Також важливо згадати, що студенти в Австрійських університетах мають право на підробіток (певна кількість годин) вже під час навчання, навіть на самому початку навчання. За бажання та знання німецької мови, в Австрії не складе труднощів для студента знайти підробіток із зарплатою в 500 євро чистими

5. Громадський транспорт

В Австрії чудово функціонує громадський транспорт: метро, ​​трамваї та автобуси. Незважаючи на те, що вартість одного проїзду досить висока (1,5 – 2,2 євро), студенти мають можливість купувати студентський проїзний, який значно знижує вартість громадського транспорту

Студенти до 26 років мають пільги на проїзд у громадському транспорті:

- проїзний на семестр тривалістю 5 місяців (з вересня до січня чи з лютого до червня) коштує 75 євро;

- проїзний на літній період – 29,50 євро за кожен місяць (липень, серпень)

Проїзний поширюється на всі види громадського транспорту

6. Міжміський транспорт (поїзд)

У міжміському залізничному транспорті надається проїзд за пільговими цінами для осіб, які не досягли 26-річного віку, за наявності VORTEILSCARD Jugend (вартість цієї картки 19 євро на рік), розмір знижки залежить від віддаленості пункту призначення та сезону

7. Мобільні оператори в Австрії

А1, T-Mobile, Drei

В основному, всі мобільні оператори пропонують одні й ті самі тарифи. Очікується, що середньою ціною буде 10 євро на місяць, в які входять 1000 хвилин, 1000 смс і 2-5 Гб інтернету. Для дзвінків додому краще використовувати viber або skype

 

З усіх питань вступу до Університетів Австрії ТЕЛЕФОНУЙТЕ

+38 067 636 72 47, +38 050 270 88 32  

 

Studentway® - Всі права захищено

 

 

1. Медицинское страхование

Все студенты, которые обучаются в Австрии, обязаны приобрести медицинскую страховку. Несмотря на то, что с первого взгляда стоимость страховки может показаться высоким (55 евро в месяц), следует помнить, что Австрия славиться одним из самых высоких уровней здравоохранения во всей Европе. Страховка позволяет бесплатно пользоваться услугами разных врачей (вплоть до дантистов), проходить обследования и сдавать анализы.

2. Жилье

 Основная статья расходов всех студентов – это аренда жилья в Австрии. Основными вариантами жилья для студентов являются:

 • Общежития – цена варьируется от 300 евро в месяц (место в двухместной комнате) до 450-500 евро в месяц (одноместная комната)
 • Съемная квартира – чаще всего это квартиры-студии и цены на них начинаются от 600 евро в месяц
 • Съемная комната в квартире (так называемая «комната в WG») – здесь, как в случае с общежитиями, цены варьируется от 280 евро в месяц до 450 евро в месяц.

Цены за аренду варьируются от выбранного варианта жилья, его локализации и стандарта. При большом желании, можно найти более дешевые варианты аренды жилья. Также, можно ожидать, что стоимость аренды жилья в менее популярных городах (например, Граце), будут несколько ниже.

Стоить обратить внимание, что если контракт аренды составляется не на прямую с общежитием или владельцем жилья, могут появиться значительные дополнительные расходы (обычно, комиссия агентств)

Беря все под внимание, средняя стоимость аренды студенческого жилья в Австрии находиться в границах 350 евро.

3. Питание

Второй основной строкой расходов студентов является питание. Здесь большое значение имеет:

 • Стиль питания – питается ли часто студент в ресторанах/столовых, или по большей части готовит все на дому
 • Место покупки продуктов питания - например, Billa и Spar имеют более высокие цены на продукты, когда Hoffer, Lidl или Penny предлагают продукты такого же качества в более низких ценах
 • Аппетит студента – некоторым студентам достаточно небольшого салата, чтобы наесться, а другим нужно комплексный обед, состоящий из 2 блюд.

В среднем, у студента уходит до 10 евро в день на питание, или от 220 до 300 евро в месяц. Конечно, это средние расходы – реальные расходы на питание уже зависят от самого студента.

4. Досуг и карманные расходы

Как показывает практика, третьей строкой расходов у студентов обычно являются досуг и карманные расходы. Здесь многое зависит от стиля жизни и увлечений студента. Обучение в Австрии – это не только учеба в университете, но и путешествия походы в рестораны, кино, музеи и тд. Каждый решает сам, сколько он готов потратить на развлечения. В то же самое время, следует помнить, что почти во всех местах, для студентов предусмотрены скидки. Так, например, поход в кино в среднем обходиться в 5 евро, а абонемент в спортзал (если нет в общежитии) в среднем обходиться в 20 евро в месяц. Также, в Австрии можно найти множество бесплатных мероприятий, которые каждый может посетить.

Подведя итог, для более менее комфортной жизни в Австрии, требуется около 800 евро в месяц. При большом желании, можно уложиться в сумму около 600 евро в месяц. Также, важно упомянуть, что студенты в Австрийских университетах имеют право на подработку (определенно количество часов) уже во время учебы, даже в самом начале учебы. При желании и знании немецкого языка, в Австрии не составит труда для студента найти подработку с зарплатой в 500 евро чистыми.

5. Общественный транспорт

В Австрии замечательно функционирует общественный транспорт: метро, трамваи и автобусы. Несмотря на то, что стоимость одного проезда довольно высокая (1,5 – 2,2 евро), у студентов есть возможность покупки студенческого проездного, который значительно снижает стоимость общественного транспорта.

Студенты до 26 лет имеют льготы на проезд в общественном транспорте:

- проездной на семестр длительностью 5 месяцев (с сентября по январь либо с февраля по июнь) стоит 75 евро;

- проездной на летний период — 29,50 евро за каждый месяц (июль, август)

Проездной распространяется на все виды общественного транспорта.

6. Междугородный транспорт (поезд)

В междугороднем железнодорожном транспорте предоставляется проезд по льготным ценам  для лиц, не достигших 26 летнего возраста, при наличии VORTEILSCARD Jugend (стоимость этой карты 19  евро в год), размер скидки зависит от отдаленности пункта назначения и сезона.

7. Мобильные операторы в Австрии

А1, T-Mobile, Drei

В основном, все мобильные операторы предлагают одни и те же тарифы. Можно ожидать, что средней ценой будет 10 евро в месяц, в которые входят 1000 минут, 1000 смс и 2-5 Гб интернета. Для звонков домой лучше использовать viber или skype.

 

По всем вопросам поступления в Университеты Австрии ЗВОНИТЕ

+38 067 636 72 47, +38 050 270 88 32  

 

Studentway® - все права защищены

 

 Інформацію оновлено 27.01.2022