Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВИЩА ОСВІТА В АВСТРІЇ

АВСТРІЯ - ОПТИМАЛЬНА КРАЇНА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Комфорт та безпека

Австрія вважається однією з найкомфортніших, найблагополучніших і найбезпечніших країн для життя. На підтвердження цього, Відень є найкращим містом для життя у світі у 2018 році за версією багатьох світових агенцій

Визнаний диплом

Диплом провідних австрійських ВНЗ визнається університетами та роботодавцями не лише у всіх країнах Європейського союзу, а й майже у кожній країні світу. Це, в свою чергу, відкриває великі можливості працевлаштування у майбутньому

Вступ одразу після школи

Як одна з небагатьох країн, Австрія пропонує можливість подачі документів та зарахування до університету одразу після школи. Для таких студентів передбачено підготовчі курси, після яких студент починає своє навчання

Знання німецької мови

На підготовче відділення можна вступити зі знанням німецької мови лише на рівні А2. Для навчання на обраній спеціальності необхідний рівень В2-С1

Легкий вступ

Більшість спеціальностей в Австрії не передбачають вступних іспитів, що відкриває можливість багатьом студентам навчатися у цій країні. Основна вимога для вступу – це правильна та своєчасна подача документів

Низка вартість навчання

Незважаючи на високий рівень освіти, навчання в державних університетах Австрії є одним із найдоступніших у світі – лише 745 євро на семестр

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В АВСТРІЇ

Австрійські університети займають стійке положення серед європейських вищих навчальних закладів. 23 державних і 11 приватних вищих навчальних закладів, 13 з яких знаходяться у Відні, пропонують широкий вибір освітніх програм. Найбільші університети: Віденський Університет (найстаріший австрійський університет заснований в 1367 році, в даний час в університеті навчається близько 92 тисяч студентів на 187 освітніх програмах на 15 факультетах), Віденський економічний університет, Грацькому Університет, Зальцбурзький та Інсбруці. Всі австрійські університети перейшли на освітні програми, відповідні Болонської системи освіти, з можливістю отримання трьох наукових ступенів:

1) Бакалавр

Термін навчання: 6 семестрів (3 роки)

Кількість ECTS-балів: 180-240

Академічний ступінь: бакалавр

Вартість навчання: вартість навчання в державних університетах варіюється від 380 € до 760 € за семестр

Мова навчання: німецька, іноді англійська

В основному, вищу освіту в Австрії за програмою бакалавра надається на німецькій мові. Англомовні спеціальності присутні, але їх вибір обмежений і в основному вони пропонуються в приватних університетах.

Практика: студентський обмін і стажування

Право на роботу: до 10 годин на тиждень

Після закінчення школи студенти починають своє навчання на бакалавраті. Ступінь бакалавра в Австрії можна отримати як і в університеті (Universität), так і в професійному училищі (Fachhochschule) або педагогічному училищі (Pädagogische Hochschule)

Під час навчання студентам надається певна свобода в складанні свого робочого графіка, можливість вибору предметів, що вивчаються зі списку запропонованих для вивчення на цій спеціальності, можливість самостійно встановлювати терміни складання іспитів і самостійно вибирати теми для написання курсових і дипломних робіт

2) Мастер або Магістр

Термін навчання: 8-12 семестрів (4-6 років)

Кількість ECTS-балів: 240+

Академічний ступінь: магістр, дипломований інженер

«Дипломне освіту» (Diplomstudium) в Австрії можна отримати лише на деяких спеціальностях: юриспруденція, медицина, творчі напрямки.

Вартість навчання: вартість навчання в державних університетах варіюється від 380 € до 760 € за семестр

Мова навчання: німецька, англійська

Практика: студентський обмін і стажування

Право на роботу: до 10/20 годин на тиждень (в залежності від закінченого модуля)

3) Доктор

Тривалість навчання, в середньому, 6 семестрів

Для початку навчання необхідно наявність диплома майстра по тій же спеціальності

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Навчальний рік ділиться на два семестри, які починаються з жовтня і березня. Загальна тривалість навчання у вузі складає від 6 до 12 семестрів

МОВИ НАВЧАННЯ

Навчання в австрійських університетах можливо німецькою або англійською мовами, але програм навчання англійською мовою набагато менше

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АВСТРІЇ

Вартість навчання в державних ВНЗ Австрії для іноземців з країн, що не входять до Євросоюзу, становить - 726,72 євро за семестр (в деяких ВУЗахет - 363,36 євро за семестр).

Також присутні збори в студентські профспілки в розмірі ~ 30 євро за семестр.

Інформація про вартість навчання взята з офіційного сайту https://www.ris.bka.gv.at/

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ В АВСТРІЇ

Якщо на момент приїзду на навчання кандидат не володіє достатнім рівнем володіння німецькою мовою - йому буде запропоновано підготовче відділення, тривалість якого буде залежати від рівня володіння мовою на момент приїзду. Максимально це 2,5 року, 5 семестрів, з яких 3 семестру - інтенсивне вивчення німецької мови, 2 семестри - підготовка з профільних предметів з подальшою здачею тестів з німецької мови і спеціальних предметів (якщо це необхідно для вступу на обрану спеціальність). Якщо ж рівень володіння німецькою мовою на момент приїзду, наприклад, В1, і обрана спеціальність не передбачає складання тестів з профільних предметів, то підготовче відділення має тривалість тільки 1-2 семестру. Підготуватися і здати тест з німецької мови на рівень В2 можна і на Україні. Вартість, тривалість і інтенсивність такого курсу в кожному випадку індивідуальна. Здача такого тесту є платною і вимагає попередньої реєстрації

ТЕСТУВАННЯ ПРИ ВСТУПІ ДО ВНЗ 

З 2013 року введено додаткове тестування з профільних предметів при вступі на наступні спеціальності:

Betriebswirtschaft - Економіка і менеджмент

Internationale Betriebswirtschaft - Міжнародна економіка та менеджмент

Volkswirtschaftslehre - Політична економіка

Wirtschaftsinformatik - Економічна інформатика

Informatik - Інформатика

Biologie - Біологія

Pharmazie - Фармація (Фармацевтика)

Humanmedizin / Zahnmedizin - Лікувальна справа / Стоматологія.

Psychologie - Психологія

Ernährungswissenschaften - Дієтологія

Publizistik- und Kommunikationswissenschaft - Публіцистика і теорія комунікації

Lehramt - Педагогіка

Sportstudien - Факультет фізичної культури

 

Вартість навчання на підготовчому відділенні - 1050 євро за семестр

При зарахуванні на підготовче відділення абітурієнт отримує статус нестаціонарного студента (außerordentlicher Student), після закінчення підготовчого відділення та успішної здачі необхідних тестів - статус стаціонарного студента (ordentlicher Student) та допускається до відвідування лекцій, семінарів, здачі іспитів  

З усіма питаннями щодо вступу до ВНЗ Австрії ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

067 636 72 47, 050 270 88 32

 

 

АВСТРИЯ - ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Комфорт и безопасность

Австрия считается одной из самых комфортных, благополучных и безопасных стран для  жизни. В подтверждении этого, Вена является лучшим городом для жизни в мире в 2018 году по версии многих мировых агентств

Признанный Диплом

Диплом ведущих австрийских ВУЗов признается университетами и работодателями не только во всех странах Европейского союза, но и почти в каждой стране мира. Это, в свою очередь, открывает обширные возможности трудоустройства в будущем

Сразу после школы

Как одна из немногих стран, Австрия предлагает возможность подачи документов и зачисления в университет сразу после школы. Для таких студентов предусмотрены подготовительные курсы, после которых студент начинает свое обучение

Знания немецкого языка

На подготовительное отделение можно поступить со знанием немецкого языка на уровне А2. Для обучения на выбранной специальности необходим уровень В2-С1

Поступление с легкостью

Большинство специальностей в Австрии не предусматривают вступительных экзаменов, что открывает возможность многим студентам обучаться в этой стране. Основное требование для поступления – это правильная и своевременная подача документов

Низкая стоимость обучения

Несмотря на высокий уровень образования, обучение в государственных университетах Австрии является одним из самых доступных в мире – всего 745 евро в семестр.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВСТРИИ

Австрийские университеты занимают устойчивое положение среди европейских высших учебных заведений. 23 государственных и 11 частных высших учебных заведений, 13 из которых находятся в Вене, предлагают широкий выбор образовательных программ. Крупнейшие университеты: Венский Университет (старейший австрийский университет основанный в 1367 году, в настоящее время в университете обучается около 92 тысяч студентов на 187 образовательных программах на 15 факультетах), Венский Экономический Университет, Грацкий Университет, Зальцбургский и Инсбрукский  Университеты. Все австрийские университеты перешли на образовательные программы, соответствующие Болонской системе образования, с возможностью получения трех научных степеней:

1) Бакалавр

Срок обучения: 6 семестров (3 года)

Количество ECTS-баллов: 180-240

Академическая степень: бакалавр

Стоимость обучения: стоимость обучения в государственных университетах варьируется от 380 € до 760 € за семестр

Язык обучения: немецкий, иногда английский

В основном, высшее образование в Австрии по программе бакалавра предоставляется на немецком языке. Англоязычные специальности присутствуют, но их выбор ограничен и в основном они предлагаются в частных университетах.

Практика: студенческий обмен и стажировки

Право на работу: до 10 часов в неделю

После окончания школы студенты начинают свое обучение на бакалавриате. Степень бакалавра в Австрии можно получить как и в университете (Universität), так и в профессиональном училище (Fachhochschule) или педагогическом училище (Pädagogische Hochschule)

Во время обучения студентам предоставляется определенная свобода в составлении своего рабочего графика, возможность выбора изучаемых предметов из списка предложенных для изучения на данной специальности, возможность самостоятельно устанавливать сроки сдачи экзаменов и самостоятельно выбирать темы для написания курсовых и дипломных работ

2) Мастер или Магистр

Срок обучения:8-12 семестров (4-6 лет)

Количество ECTS-баллов:240+

Академическая степень: магистр, дипломированный инженер

 «Дипломное образование» (Diplomstudium) в Австрии можно получить лишь на некоторых специальностях: юриспруденция, медицина, творческие направления.

Стоимость обучения: стоимость обучения в государственных университетах варьируется от 380 € до 760 € за семестр

Язык обучения: немецкий, английский

Практика: студенческий обмен и стажировки

Право на работу: до 10/20 часов в неделю (в зависимости от оконченного модуля)

3) Доктор

Длительность обучения, в среднем, 6 семестров

Для начала обучения необходимо наличие диплома мастера по той же специальности

УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный год делится на два семестра, которые начинаются с октября и  марта. Общая продолжительность обучения в вузе составляет от 6 до 12 семестров

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение в австрийских университетах возможно на немецком либо английском языках, но программ обучения на английском языке гораздо меньше

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В АВСТРИИ

Стоимость обучения в государственных вузах Австрии для иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз, составляет - 726,72 евро за семестр (в некоторых ВУЗахет  - 363,36 евро за семестр)

Также присутствуют сборы в студенческие профсоюзы в размере ~ 30 евро за семестр

Информация о стоимости обучения взята с официального сайта https://www.ris.bka.gv.at/

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В АВСТРИИ

Если на момент приезда на учебу кандидат не обладает достаточным уровнем владения немецким языком – ему будет предложено подготовительное отделение, длительность которого будет зависеть от уровня владения языком на момент приезда. Максимально это 2,5 года, 5 семестров, из которых 3 семестра – интенсивное изучение немецкого языка, 2 семестра – подготовка по профильным предметам с последующей сдачей тестов по немецкому языку и специальным предметам (если это необходимо для поступления на выбранную специальность). Если же уровень владения немецким языком на момент приезда, например, В1, и выбранная специальность не предполагает сдачи тестов по профильным предметам, то подготовительное отделение имеет продолжительность только 1-2 семестра. Подготовиться и сдать тест по немецкому языку на уровень В2 можно и на Украине. Стоимость, длительность и интенсивность такого курса в каждом случае индивидуальна. Сдача такого теста является платной и требует предварительной регистрации.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

С 2013 года введено дополнительное тестирование по профильным предметам при поступлении на следующие специальности:

Betriebswirtschaft - Экономика и менеджмент

Internationale Betriebswirtschaft - Международная экономика и менеджмент

Volkswirtschaftslehre - Политическая экономика

Wirtschaftsinformatik - Экономическая информатика

Informatik - Информатика

Biologie - Биология

Pharmazie - Фармация (Фармацевтика)

Humanmedizin/Zahnmedizin - Лечебное дело/ Стоматология.

Psychologie -  Психология

Ernährungswissenschaften - Диетология

Publizistik- und Kommunikationswissenschaft - Публицистика и теория коммуникации

Lehramt - Педагогика

Sportstudien - Факультет физической культуры.

 

Стоимость обучения на подготовительном отделении - 1050 евро за семестр

При зачислении на подготовительное отделение абитуриент получает статус нестационарного студента (außerordentlicher Student), по окончании подготовительного отделения и успешной сдаче требуемых тестов – статус стационарного студента (ordentlicher Student) и допускается к посещению лекций, семинаров, сдаче экзаменов

  

По всем вопросам поступления в Университеты Австрии ЗВОНИТЕ:

067 636 72 47, 050 270 88 32