Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ЧЕХІЯ

1. ПІДГОТОВЧІ ПРОГРАМИ ПО ВТУПУ ДО ВНЗ ЧЕХІЇ

Для наших клієнтів ми пропонуємо різні варіанти підготовчих мовних курсів у Чехії:

річна програма - для абітурієнтов, які бажають навчатися у державних ВНЗ чеською мовою;

семестрова програма - для бажаючих навчатися у магістратурі у державних чи приватних ВНЗ Чехії;

трьохмісячна програма - для бажающих навчатися у приватних ВНЗ або англійською мовою;

програма на 1 місяць - для усіх бажаючих

Програми підготовки є чеською та англійською мовами

Для абитурієнтів на спеціальності "Медицина", "Архітектура", "Журналістика" та ін. пропонуємо додаткові вечірні курси з профільних предметів при державних Університетах

З кожним клієнтом робота ведеться індивідуально та по конкретному запиту підбирається оптимальна програма

2. МАГІСТРАТУРА В ЧЕХІЇ

Магістра в Чехії триває 2 роки, для технічних напрямів - 1,5 роки. Вступають в Чехію на магістратуру після закінчення навчання на бакалавраті в Чехії або в Україні, надавши диплом бакалавра. Дипломи бакалавра з України обов'язково підлягають нострифікації

ДЕТАЛЬНО ...

3. СТУДЕНТСЬКА ВІЗА

Для подачі документів у Консульство Чеської Республіки, необхідно попередньо зареєструватися

Подавати документи на візу має право тілько особа, яка отримує візу

ДЕТАЛЬНО ...

4. ТИМЧАСОВА ПРОПИСКА

По приїзду на навчання, студент зобов'язаний протягом 3-х днів зареєструватися в поліції. У поліції у нього беруть відбитки пальців, скан сітківки очей, оформляють всі необхідні документи по тимчасову прописку і протягом 10-ти днів видають карту побиту

Реєстрація в поліцію повинна бути завчасна, тому що великі черги. Продовження візи відбувається також в чеській поліції

5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Для виїзду на навчання до Чехії, студент в обов'язковому порядку повинен оформити комплексну страховку. Страховка оформляється в Чехії Комплексна страховка покриває обстеження у лікаря, витрати стоматолога, первинну медичну допомогу та ін. витрати

Рекомендовані страхові компанії: Uniqa pojišťovna a.s., Slavia pojišťovna a.s.

6. ГУРТОЖИТКИ

По приїзду на навчання студенти поселяються в гуртожитки, які надає ВНЗ. У всіх державних ВНЗ є свої гуртожитки. Умови проживання в різних гуртожитках відрізняються: від мінімально необхідного рівня до більш комфортних умов. Є гуртожитки з коридорною системою (санвузол на поверсі), є - з блочною системою (санвузол на кілька кімнат)

Вартість залежить від рівня гуртожитку, від форми власності та від міста, в якому знаходиться ВНЗ: від 180 до 330 євро за місяць

Також можна зняти квартиру. Вартість проживання в квартирі залежить від рівня квартири та її розташування відносно центру міста

Гуртожитки бронюються завчасно, тому що це є одним з обов'язкових умов для отримання візи

7. ТРАНСПОРТ

Студенти до 26 років мають пільги на проїзд в громадському транспорті:

- проїзний на місяць - 11 євро;

- проїзний на квартал - 30 євро;

- проїзний на 10 місяців - 100 євро

Проїзний поширюється на всі види громадського транспорту

У міжміському транспорті студенти також можуть користуватися знижками на проїзд

Проїзд на поїзді можливий зі знижкою після придбання «Z karty». Коштує вона близько 22 євро. Щоб оформити карту, необхідні фото та закордонний паспорт. Карта оформляється протягом декількох хвилин. Розмір знижки по карті можливий до 40%

Карта «Junior Pas -ISIC» (JPI) дає студенту можливість купувати квитки зі знижкою. Вартість картки - близько 25 євро. Термін дії - 1 рік. Карту можна продовжити, вартість продовження - 100 крон. Для оформлення необхідно: фото, паспорт, довідка з ВНЗ і класична карта ISIC. Оформлення займає кілька хвилин

8. ХАРЧУВАННЯ

Студенти можуть організовувати харчування на свій розсуд: купувати продукти і готувати самостійно або їсти в їдальнях (або кафе)

Цінова політика на продукти в Чехії приблизно однакова з Україною

Рекомендуємо супермаркети і торгові центри: Carrefour, Kaufland, Delvita, Interspar, Hypernova, Albert, Lidl. Albert

В середньому витрати на харчування становлять 150-200 євро / місяць на людину

Не поширені в Чехії солодощі в супермаркетах, зате великий вибір м'ясних продуктів. Ковбаси та сири продаються на вагу. Міра ваги - дека (10 грамів = 1 дека)

Для Чехії також характерні демократичні ціни на харчування і значні порції. У кафе вартість обіду може скласти близько 100 крон. Обід в їдальні - від 1,5 євро

9. МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Оператори мобільного зв'язку в Чехії: O2 Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s.

Вартість послуг залежить від обраного пакета

З питань навчання в Чехії звертайтеся:

+38 097 113 76 29, Олена

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ ЧЕХИИ

Для наших клиентов мы предлагаем различные варианты подготовительных языковых курсов в Чехии:

- годовая программа - для абитуриентов, желающих учиться в государственных ВУЗах на чешском языке;

семестровая программа - для желающих учиться на магистратуре в государственных или частных ВУЗах Чехии;

трехмесячная программа - для желающих учиться в частных ВУЗах или на английском языке;

программа на 1 месяц - для всех желающих

Программы подготовки есть на чешском и английском языках

Для абитуриентов на специальности "Медицина", "Архитектура", "Журналистика" и др. предлагаем дополнительные вечерние курсы по профильным преметам при государственных Университетах

С каждым клиентом работа ведется индивидуально и по конкретному запросу подбирается оптимальная программа

2. МАГИСТРАТУРА В ЧЕХИИ

Магистратура в Чехии длится 2 года, для технических направлений – 1,5 года. Поступают в Чехию на магистратуру после окончания обучения на бакалавриате в Чехии или в Украине, предоставив диплом бакалавра. Дипломы бакалавра из Украины обязательно подлежат нострификации

ПОДРОБНО ...

3. СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА

Для подачи документов в Консульство Чешской Республики, необходимо предварительно зарегистрироваться

Подавать документы на визу имеет право только лицо, получающее визу

ПОДРОБНО ...

4. ВРЕМЕННАЯ ПРОПИСКА

По приезду на обучение, студент обязан в течение 3-х дней зарегистрироваться в полиции. В полиции у него берут отпечатки пальцев, скан сетчатки глаз, оформляют все необходимые документы по временной прописке и в течение 10-ти дней выдают Карту Побыту

Регистрация в полицию должна быть заблаговременная, т.к. большие очереди. Продление визы происходит также в чешской полиции

5. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Для выезда на обучение в Чехию, студент в обязательном порядке должен оформить комплексную страховку. Страховка оформляется в Чехии  Комплексная страховка покрывает обследования у врача, расходы стоматолога, первичную медицинскую помощь и др. расходы

Рекомендованные страховые компании: Uniqa pojišťovna a.s., Slavia pojišťovna a.s. 

6. ОБЩЕЖИТИЯ

По приезду на обучение студенты поселяются в общежития, которые предоставляет ВУЗ. У всех государственных ВУЗов есть свои общежития. Условия проживания в разных общежитиях отличаются: от минимально необходимого уровня до более комфортных условий. Есть общежития с коридорной системой (санузел на этаже), есть - с блочной системой (санузел на несколько комнат)

Стоимость зависит от уровня общежития, от формы собственности и от города, в котором находится ВУЗ: от 180 до 330 евро за месяц

Также можно снять квартиру. Стоимость проживания в квартире зависит от уровня квартиры и ее расположения относительно центра города

Общежития бронируются заблаговременно, т.к. это является одним из обязательных условий для получения визы

7. ТРАНСПОРТ

Студенты до 26 лет имеют льготы на проезд в общественном транспорте:

- проездной на месяц - 11 евро;

- проездной на квартал — 30 евро;

- проездной на 10 месяцев - 100 евро

Проездной распространяется на все виды общественного транспорта

В междугороднем транспорте студенты также могут пользоваться скидками на проезд

Проезд на поезде возможен со скидкой после приобретение «Z karty». Стоит она около 22 евро. Чтобы оформить карту, необходимы фото и загранпаспорт. Карта оформляется в течение нескольких минут. Размер скидки по карте возможен до 40%

Карта «Junior Pas –ISIC» (JPI) дает студенту возможность покупать билеты со скидкой. Стоимость карты - порядка 25 евро. Срок действия - 1 год. Карту можно продлить, стоимость продления - 100 крон. Для оформления необходимо: фото, паспорт, справка с ВУЗа и классическая карта ISIC. Оформление занимает несколько минут

8. ПИТАНИЕ

Студенты могут организовывать питание на свое усмотрение: покупать продукты и готовить самостоятельно или кушать в столовых (или кафе)

Ценовая политика на продукты в Чехии приблизительно схожа с Украиной

Рекомендуем супермаркеты и торговые центры: Carrefour, Kaufland, Delvita, Interspar, Hypernova, Albert, Lidl. Albert

В среднем затраты на питание составляют 150-200 евро/месяц на человека

Не распространены в Чехии сладости в супермаркетах, зато большой выбор мясных продуктов. Колбасы и сыры продаются на вес. Мера веса - дека (10 граммов = 1 дека)

Для Чехии также характерны демократичные цены на питание и внушительные порции. В кафе стоимость обеда может составить порядка 100 крон. Обед в столовой - от 1,5 евро

9. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Операторы мобильной связи в Чехии: O2 Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s.

Стоимость услуг зависит от выбранного пакета  

По вопросам образования  в Чехии обращайтесь:

+38 097 113 76 29, Елена