Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ АВСТРІЯ

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ АГЕНЦІЇ StudentWay ПО ВСТУПУ ДО ВНЗ АВСТРІЇ

№ 

ПослугаБазовийСтандартПовний
Підготовка до вступу до ВНЗ  
1 Консультація щодо вступу до ВНЗ Австрії (система вищої освіти, можливі формати вступу, вартість та життя в Австрії) + + +
2 Профорієнтаційне консультування (за бажанням клієнта) + +
3 Допомога у виборі ВНЗ та спеціальності з урахуванням побажань клієнта + + +
Вступ до ВНЗ До 2-х спец. До 3-х спец. До 5-ти спец.
4 Вступна реєстрація Абітурієнта на обрані спеціальності  + + +
5 Запис на іспити (якщо передбачено спеціальністю) і організація виїзду на іспити + + +
6 Підготовка та подання всіх необхідних документів до ВНЗ + + +
7 Контроль статусу кандидатури Абітурієнта і отримання результатів від університету + + +
Підтримка абітурієнта перед приїздом до Австрії
8 Консультація та допомога в процесі оформлення студентської візи + +
9 Допомога в організації найбільш оптимального проживання (студентського гуртожитка, орендованої квартири и т.ін.) +
10 Детальний інструктаж перед від'їздом на навчання до Австрії + + +
Підтримка абітурієнта по приїзду до Австрії +
11 Проведення зустрічі для надання організаційної інформації Абітурієнту + + +
12 Допомога в оформленні прописки, страхування, карти тимчасового побуту і т.ін. +
13 Інформаційна підтримка абітурієнта протягом його першого року навчання в Австрії +
ВАРТІСТЬ ПАКЕТА В ЄВРО: 1390 1790 2390

 

Оплата 2-ма частинами:

- 50% – перший внесок на момент підписання договору;

- 50% - другий внесок на момент отримання документа про зарахування до ВНЗ

 

Додаткові фінансові витрати під час вступної кампанії описані в розділі "ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИТРАТ"

СТОИМОСТЬ УСЛУГ АГЕНТСТВА StudentWay ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ АВСТРИИ

№ 

УслугаБазовыйСтандартПолный
Подготовка к поступлению в ВУЗ  
1 Консультация по вопросам поступления в ВУЗы Австрии (система высшего образования, возможные форматы поступления, прожиточный уровень студента в Австрии) + + +
2 Профориентационное консультирование (по желанию клиента) + +
3 Помощь в выборе специальности и учебного заведения с учетом пожеланий клиента + + +
Поступление в ВУЗ До 2-х спец. До 3-х спец. До 5-ти спец.
4 Вступительная регистрация Абитуриента на выбранные специальности  + + +
5 Запись на экзаменты (если предусмотрено специальностью) и организация выезда на экзамены + + +
6 Подготовка и подача всех необходимых документов в Университет + + +
7 Контроль статуса кандидатуры Абитуриента и поулчение результатов от университета + + +
Поддержка абитуриента перед приездом в Австрию
8 Консультация и сопровождение в процессе оформления студенчесткой визы + +
9 Помощь в организации наиболее оптимального проживания (студенческое общежитие, аренда квартиры и др.) +
10 Детальный инструктаж перед выездом на обучение в Австрию + + +
Поддержка абитуриента по приезду в Австрию +
11 Проведение встричи для предоставления организационной информациии Абитуриенту + + +
12 Помощь в оформлении прописки, страховки, карты временного пребывания и др. +
13 Информационное сопровождение абитуриента напротяжении первого года обучения в Австрии +
ВАРТІСТЬ ПАКЕТА В ЄВРО: 1390 1790 2390

 

Оплата 2-мя частями:

- 50% – первый взнос на момент подписания договора;

- 50% - второй взнос на момент получения документа о зачислении в ВУЗ

 

Дополнительные финансовые затраты во время вступительной кампании описаны в разделе "ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ"