Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВНЗ ВАРШАВИ

ПОЛІТЕХНІКА ВАРШАВСЬКА
COLLEGIUM CIVITAS
VIAMODA INDUSTRIAL - УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ДИЗАЙНУ ТА УПРАВЛІННЯ
АКАДЕМІЯ ІМ. ЛЕОНА КОЗМІНСЬКОГО
АКАДЕМІЯ ЛАЗАРСЬКОГО
АКАДЕМІЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК
УНІВЕРСИТЕТ SWPS
ПОЛЬСЬКО-ЯПОНСЬКА АКАДЕМІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИЩА ШКОЛА ЕКОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ У ВАРШАВІ
ТЕХНІЧНО-ТОРГОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.Х. ХОДКОВСЬКОЇ
АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНО-ГУМАНІСТИЧНА

Варшава - величезнийй мегаполіс з усіма його перевагами та складнощами

Столичні університети у всіх країнах світу, як правило, вважаються найпрестижнішими. Університети Варшави не виняток. Варшава є найбільшою за територією та кількістю населення в Польщі. Тут знаходиться і найбільша кількість вищих навчальних закладів. ВНЗ Варшави на освітньому ринку представлені державними і приватними університетами

Найвідоміші і престижні державні університети Варшави - це Університет Варшавський, Політехніка Варшавська, Економічний Університет, Музичний Університет, Медичний Університет та ін.

Державні ВНЗ у Варшаві - це великі освітні центри, які проводять навчання студентів з різних напрямів і спеціальностей. Поряд з державними університетами в Варшаві знаходяться і найпрестижніші приватні ВНЗ - Академія Козмінського, Університет SWPS, Collegium Civitas

ВУЗы Варшавы. Группа StudentWay в Collegium Civitas  ВУЗы Варшавы. Группа StudentWay в Варшавской политехнике

Навчання в державних і приватних ВНЗ для іноземців платне. Деякі державні університети Варшави для українців пропонують безкоштовні програми навчання. Вступити на безкоштовне навчання можливо на конкурсній основі. Вступ до ВНЗ Варшави для українців - це не складна процедура. Основою всьому є хороша підготовка в школі або українському ВНЗ (під час вступу на магістратуру) і високий рівень польського (або англійської) мови. Пройшовши навчання в столичному ВНЗ для випускника

Оновлено 03.11.22

 

ПОЛИТЕХНИКА ВАРШАВСКАЯ
COLLEGIUM CIVITAS
VIAMODA INDUSTRIAL - УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ДИЗАЙНА и УПРАВЛЕННИЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. ЛЕОНА КОЗМИНСКОГО
АКАДЕМИЯ ЛАЗАРСКОГО
АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
УНИВЕРСИТЕТ SWPS
ПОЛЬСКО-ЯПОНСКАЯ АКАДЕМИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ В ВАРШАВЕ
ТЕХНИКО-ТОРГОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Х. ХОДКОВСКОЙ
АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНАЯ

Варшава - огромный мегаполис со всеми его достоинствами и сложностями

Столичные университеты во всех странах мира, как правило, считаются самыми престижными. Университеты Варшавы не исключение. Варшава является крупнейшей по территории и количеству населения в Польше. Здесь находится и самое большое количество высших учебных заведений. ВУЗы Варшавы на образовательном рынке представлены государственными и частными университетами.

Самые известные и престижные государственные университеты Варшавы – это Университет Варшавский, Политехника Варшавская, Экономический Университет, Музыкальный Университет, Медицинский Университет и др.

Государственные ВУЗы в Варшаве – это крупные образовательные центры, которые проводят обучение студентов по различным направлениями и специальностям. Наряду с государственными университетами в Варшаве находятся и самые престижные частные ВУЗы – Академия Козминского, Университет SWPS, Collegium Civitas.

ВУЗы Варшавы. Группа StudentWay в Collegium Civitas  ВУЗы Варшавы. Группа StudentWay в Варшавской политехнике

Обучение в государственных и частных ВУЗах для иностранцев платное. Некоторые государственные университеты Варшавы для украинцев предлагают бесплатные программы обучения. Поступить на бесплатное обучение возможно на конкурсной основе. Поступление в ВУЗы Варшавы для украинцев – это не сложная процедура. Основой всему являются хорошая подготовка в школе или украинском ВУЗе (при поступлении на магистратуру) и высокий уровень польского (или английского) языка. Пройдя обучение в столичном ВУЗе для выпускника всегда отрыт большой выбор вакансий по трудоустройству, т.к. в столице всегда будет больше предложений от работодателей 

Оновлено 03.11.22