Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ЄВРОПА МЕДИЧНА

ЄВРОПА МЕДИЧНА

«Європа медична» — унікальний проект, який, у порівнянні з іншими подібними програмами, кардинально спрощує працевлаштування медпрацівників з країн пострадянського простору на території ЄС

МЕТА ПРОЕКТУ – забезпечити його учасникам максимально простий і швидкий доступ до навчання, стажувань і працевлаштування в медустановах на території Республіки Польща, а також інших держав Євросоюзу

ОПИС ПРОЕКТУ

ПРОЕКТ «Європа медична» ініційований Європейським Фондом Розвитку Медицини і Освіти «ЄВРОМЕД» (Польща) та розроблений спільно з міжнародним освітнім проектом «НаукаPL» (Україна, Польща). Беручи участь в організації стажувань для українських лікарів, медсестер та студентів-медиків в польських лікарнях і ВНЗ, експерти Фонду створили і апробували ряд унікальних рішень, що дозволяють медпрацівникам з країн пострадянського простору швидко і з мінімальними витратами отримати тимчасове або постійне працевлаштування як в лікарнях Польщі та інших держав Європи.

Проект розрахований на:

 • - лікарів з великим клінічним досвідом;
 • - інтернів та лікарів 2-ї категорії;
 • - студентів медичних ВНЗ та коледжів;
 • - медсестер з великим клінічним досвідом;
 • - випускників медичних коледжів;
 • - фельдшерів;
 • - врачів-ветеринарів.

 

Переваги Проекту

Унікальні курси інтенсивного навчання польській, англійській та німецькій мовам медицини. Завдяки їм навіть медпрацівник з нульовим початковим рівнем мови зможе впевнено орієнтуватися в новому середовищі

Індивідуальний підхід до кожного учасника Проекту при підборі тимчасового або постійного працевлаштування в польських і європейських лікарнях (в залежності від спеціалізації, наявності стажу та інших характеристик)

Самоокупність участі у Проекті – компенсація витрат завдяки офіційному працевлаштуванню учасників в медустановах Польщі

Гнучка система оплати праці, адаптована під конкретний варіант і умови працевлаштування

Експерти Проекту — лікарі та працівники системи охорони здоров'я польського і українського походження з багатим досвідом роботи в європейській медицині

 

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ У ПРОЕКТІ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:  

+38 096 808 57 74, +38 099 004 39 10 (Юлія)  

ЕВРОПА МЕДИЦИНСКАЯ

«Европа медицинская» — уникальный проект, который, по сравнению с другими подобными программами, кардинально упрощает трудоустройство медработников из стран постсоветского пространства на территории ЕС

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – обеспечить его участникам максимально простой и быстрый доступ к обучению, стажировкам и трудоустройству в медучреждениях на территории Республики Польша, а также других государств Евросоюза

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ «Европа медицинская» инициирован Европейским Фондом Развития Медицины и Образования «ЕВРОМЕД» (Польша) и разработан совместно с международным образовательным проектом «НаукаPL» (Украина, Польша). Участвуя в организации стажировок для украинских врачей, медсестер и студентов-медиков в польских больницах и вузах, эксперты Фонда создали и апробировали ряд уникальных решений, позволяющих медработникам из стран постсоветского пространства быстро и с минимальными затратами получить временное или постоянное трудоустройство как в больницах Польши и других государств Европы

Проект рассчитан на:

 • - врачей с большим клиническим опытом;
 • - интернов и врачей 2-й категории;
 • - студентов медицинских вузов и колледжей;
 • - медсестер с большим клиническим опытом;
 • - выпускников медицинских колледжей;
 • - фельдшеров;
 • - врачей-ветеринаров.

 

Преимущества Проекта

Уникальные курсы интенсивного обучения польскому, английскому и немецкому языкам медицины. Благодаря им даже медработник с нулевым исходным уровнем языка сможет уверенно ориентироваться в новой среде

Индивидуальный подход к каждому участнику Проекта при подборе временного или постоянного трудоустройства в польских и европейских больницах (в зависимости от специализации, наличия стажа и прочих характеристик)

Самоокупаемость участия в Проекте – компенсация затрат благодаря официальному трудоустройству участников в медучреждениях Польши

Гибкая система оплаты труда, адаптированная под конкретный вариант и условия трудоустройства

Эксперты Проекта — врачи и работники системы здравоохранения польского и украинского происхождения с богатым опытом работы в европейской медицине

 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ПРОЕКТЕ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:  

+38 096 808 57 74, +38 099 004 39 10 (Юлия)