Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВНЗ ВРОЦЛАВА

ПРИРОДНІЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ВРОЦЛАВІ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ВРОЦЛАВІ
ВИЩА ШКОЛА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ У ВРОЦЛАВІ

Дивовижне і чарівне місто Вроцлав. Коли приїжджаєш сюди, одразу поринаєш у динамічну атмосферу сучасного міста і поряд з цим милуєшся безліччю великих і малих мостів, які з'єднують береги 5 річок, що протікають по Вроцлаву - Одра та її притоки

Не залишаться без уваги і милі гноми, кожен з яких щось символізує і тонко «натякає» нам на те, що в житті важливо, а що другорядне, хто ми є і ким ми можемо бути

Поєднання історії та сучасності притягують до себе не тільки туристів, але і студентів, для яких відкриті двері багатьох університетів Вроцлава

ВНЗ Вроцлава - це також поєднання історії і сучасності, тому що тут знаходяться одні з найстаріших Університетів Польщі - Вроцлавський Університет, Вроцлавська Політехніка і нові сучасні вищі навчальні заклади. Один із них - це Вища Школа Банківської Справи

ВНЗ Вроцлава цікаві студентам з тієї причини, що Польща є сусідами з Німеччиною і Австрією. А це є хорошою перспективою для тих студентів, які хочуть будувати свою кар'єру в інших країнах Європи, зокрема в Німеччині або Австрії

Університети Вроцлава дають можливість студентам з України безкоштовного навчання, як в державних, так і в приватних ВНЗ

Багато університетів Польщі, які знаходяться у місті Вроцлав, мають високі оцінки в рейтингах вищих навчальних закладів, що дозволяє сміливо говорити про отримання гідного вищої освіти

ПРИРОДНИЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВО ВРОЦЛАВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВО ВРОЦЛАВЕ
ВЫСШАЯ ШКОЛА БАНКОВСОГО ДЕЛА ВО ВРОЦЛАВЕ

Удивительный и чарующий город Вроцлав. Когда приезжаешь сюда, сразу погружаешься в динамичную атмосферу современного города и наряду с этим любуешься множеством больших и малых мостов, которые соединяют берега 5 рек, протекающих по Вроцлаву – Одра и ее притоки

Не останутся без внимания и милые гномы, каждый из которых что-то символизирует и тонко «намекает» нам на то, что в жизни важно, а что второстепенно, кто мы есть и кем мы можем быть

Сочетание истории и современности притягивают к себе не только туристов, но и студентов, для которых открыты двери многих Университетов Вроцлава

ВУЗы Вроцлава – это также сочетание истории и современности, т.к. здесь находятся одни из старых Университетов Польши – Вроцлавский Университет, Вроцлавская Политехника и новые современные высшие учебные заведения. Одно из них - это Высшая Школа Банковского Дела и др.

ВУЗы Вроцлава интересны студентам по той причине, что Польша соседствует с Германией и Австрией. А это является хорошей перспективой для тех студентов, которые хотят строить свою карьеру в других странах Европы, в частности в Германии или Австрии

Университеты Вроцлава дают возможность студентам из Украины бесплатного обучения, как в государственных, так и в частных ВУЗах

Многие университеты Польши, которые находятся в городе Вроцлав, имеют высокие оценки в рейтингах высших учебных заведений, что позволяет смело говорить о получении достойного высшего образования


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено