Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

СЕРЕДНЯ ОСВІТА В СЛОВАЧЧИНІ

СЕРЕДНЯ ОСВІТА У СЛОВАЧЧИНІ

Останнім часом дуже помітна тенденція зростання кількості бажаючих здобути освіту в Європі. Кожна країна Європи відрізняється своїми особливостями, умовами вступу, а також ціновою політикою. Деякі країни надають можливість вчитися безкоштовно

Одна з таких країн - це Словаччина

У Словаччині навчання в вищих навчальних закладах словацькою мовою є безкоштовним

Для тих батьків, які заздалегідь дивляться на перспективу, оптимально дати можливість дитині закінчити в Словаччині старшу школу або технікум. Завдяки цьому, за 3-4 роки, словацьку мову можна досконало вивчити і успішно навчатися у ВНЗ

Словацька мова, що входить до групи слов'янських мов, близька і зрозуміла українцям. Завдяки цьому, на її вивчення витрачається не так багато часу, ніж на німецьку, французьку або англійську мови

У Словаччині багато державних і приватних шкіл, які готові приймати учнів з України. Школи, як правило, мають свої профілі і за 4 роки навчання можна отримати професію (аналог технікуму в Україні). Або ж пройти навчання тільки в старшій школі для отримання атестата про повну загальну середню освіту з метою подальшого вступу до ВНЗ

Для вступу в школи потрібен хороший рівень знання словацької мови, але в більшій мірі мова потрібна саме для успішного навчання в школі / технікумі

Перспективи Європейської середньої освіти у Словаччині на базі 9-ти класів:

- атестат європейського зразка дає можливість отримати безкошкотвну вищу освіту;
- ВНЖ в Словаччині дають відразу після зарахування до навчального закладу;
- вся старша школа - профільна (спеціалізована), тривалість навчання 4 роки;
- навчання в школах, як правило, безкоштовне;
- профільне навчання йде за різними напрямками

ШКОЛИ, В ЯКИХ ВЖЕ НАВЧАЮТЬСЯ НАШІ ДІТИ

1. Середня професійна школа «Під баношом» в Банській Бистриці
Напрямки:
♦ регіонального туризм
♦ підприємництво в розведенні домашніх, екзотичних і дрібних тварин
♦ кондитер
♦ повар
♦ пекар
♦ м'ясник
♦ садівник
♦ бджоляр
♦ приготування продуктів і страв (кухар)
♦ сільське господарство (фермерство)
♦ сільський туризм

2. Школа готельних послуг в Банській Бистриці
Напрямки:
♦ офіціант
♦ шеф повар
♦ перукар
♦ менеджер в готелі

3. Приватна спеціалізована школа бізнесу у Зволені
У цій школі вивчають: маркетинг, економіка, інформатика, бухгалтерський облік, менеджмент, міжнародні відносини, психологія, право, англійська та німецька мови

Вартість навчання: 30 євро в місяць

4. Приватна середня школа анімаційних мистецтв в Братиславі
Напрямки:
♦ анімація
♦ графічний дизайн
♦ фотографія
♦ дизайн одягу
♦ створення зображень і звуку

Умови вступу: творчі іспити або портфоліо
Вартість навчання: 150 євро в місяць


5. Приватна середня школа бізнесу у Сеніце
Напрямки:
♦ інформаційні системи і послуги
♦ школа бізнесу
♦ школа бізнесу - акцент на спортивний менеджмент

Умови вступу: передбачається тест зі словацької мові та математики он-лайн
Вартість навчання: 50 євро за місяць

6. Приватна школа дизайну в Братиславі
Напрямки:
♦ анімація
♦ диайн інтер'єру
♦ створення зображення і звуку - віртуальна графіка
♦ промисловий дизайн
♦ графічний і просторовий дизайн
♦ фотографія
♦ диайн одягу

Умови вступу: творчі іспити або портфоліо
Вартість: 120 євро в місяць

7. Середня спеціалізована школа в Братиславі
Напрямки:
♦ агробізнес, конярство і верхова їзда / кінний спорт /
♦ агробізнес і кінологія
♦ рибальство або рибальство і управління водними ресурсами
♦ ветеринарна охорона здоров'я та гігієна
♦ експлуатація і економіка транспортної логістики
♦ торгівля та підприємництво
♦ підприємці з розвитку сільських районів, сільської місцевості
♦ лісник
♦ механік лісового виробництва
♦ сільське господарство
♦ управління лісового господарства

8. Середня спеціалізована школа в Трнаві
Напрямки:
♦ інформатика
♦ спорт і здорове харчування
♦ туризм
♦ засоби масової інформації

В усіх вище пердставлених школах вирішені питання проживання іноземців у гуртожитках
Вартість проживання у гуртожитках словацьких шкіл/технікумів складає від 30 до 70 євро на місяць (в залежності від обраного навчального закладу) 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИИ

В последнее время очень заметна тенденция роста количества желающих получить образование в Европе. Каждая страна Европы отличается своими особенностями, условиями поступления, а также ценовой политикой. Некоторые страны предоставляют возможность учиться бесплатно

Одна из таких стран – это Словакия

В Словакии обучение в высших учебных заведениях на словацком языке является бесплатным

Для тех родителей, которые заранее смотрят на перспективу, оптимально дать возможность ребенку закончить в Словакии старшую школу или техникум. Благодаря этому, за 3-4 года, словацкий язык можно отлично выучить и успешно учиться в ВУЗах

Словацкий язык, входящий в группу славянских языков, близок и понятен украинцам. Благодаря этому, на его изучение тратится не так много времени, чем на немецкий, французский или английский языки

В Словакии много государственных и частных школ, которые готовы принимать учеников из Украины. Школы, как правило, имеют свои профили и за 4 года обучения можно получить профессию (аналог техникума в Украине). Или же пройти обучение только в старшей школе для получения аттестата о полном среднем образовании с целью дальнейшего поступления в ВУЗ

Для поступления в школы требуется хороший уровень знания словацкого языка, но в большей степени язык нужен именно для успешного обучения в школе/техникуме

Перспективы Европейского среднего образования в Словакии на базе 9-ти классов:

  • - аттестат европейского образца дает возможность получить бесплатное высшее образование;
  • - ВНЖ в Словакии дают сразу после зачисления в учебное заведение;
  • - вся старшая школа – профильная (специализированная), продолжительность обучения 4 года;
  • - обучение в школах, как правило, бесплатное;
  • - профильное обучение идет по разным направлениям

ШКОЛЫ, В КОТОРЫХ УЖЕ УЧАТСЯ НАШИ ДЕТИ

1. Средняя профессиональная школа «Под баношом» в Банской Быстрице
Направления:
♦ регионального туризм
♦ предпринимательство в разведении домашних, экзотических и мелких животных
♦ кондитер
♦ повар
♦ пекарь
♦ мясник
♦ садовник
♦ пчеловод
♦ приготовления продуктов и блюд (повар)
♦ сельское хозяйство (фермерство)
♦ сельский туризм

2. Школа отельных услуг в Банской Быстрице
Напрямки:
♦ официант
♦ шеф повар
♦ парикмахер
♦ менеджер в отеле

3. Приватна спеціалізована школа бізнесу у Зволені

В этой школе изучают: маркетинг, экономику, информатику, бухгалтерский учет, менеджмент, международные отношения, психологию, право, английский и немецкий языки

Стоимость обучения: 30 евро в месяц

4. Частная середняя школа анимационных искусство в Братиславе
Направления:
♦ анимация
♦ графиіческий дизайн
♦ фотография
♦ дизайн одежды
♦ создание изображений и звука

Условия поступления: творческие экзамены или портфолио
Стоимость обучения: 150 евро в месяц


5. Частная середняя школа бизнеса а Сенице
Направления:
♦ информационные системы и услуги
♦ школа бизнеса
♦ школа бизнеса - акцент на спортивный менеджмент

Условия поступления: предусматривается тест по словацкому язык и математике он-лайн
Стоимость обучения: 50 евро в месяц

6. Частная школа дизайна в Братиславе
Направления:
♦ анимация
♦ диайн интерьера
♦ создание изображения и звука - виртуальная графика
♦ промышленный дизайн
♦ графический и пространственный дизайн
♦ фотография
♦ диайн одежды

Условия поступления: творческие экзамены или портфолио
Стоимость: 120 евро в месяц

7. Средняя специализированная школа в Братиславе
Направления:
♦ агробизнес, коневодство и верховая езда / конный спорт /
♦ агробизнес и кинология
♦ рыболовство или рыболовство и управление водными ресурсами
♦ ветеринарная здравоохранение и гигиена
♦ эксплуатация и экономика транспортной логистики
♦ торговля и предпринимательство
♦ предприниматели по развитию сельских районов, сельской местности
♦ лесник
♦ механик лесного производства
♦ сельское хозяйство
♦ управление лесным хозяйством

8. Средняя специализированная школа в Трнаве
Направления:
♦ информатика
♦ спорт и здоровое питание
♦ туризм
♦ средства массовой информации

Во всех выше пердставленых школах решены вопросы проживания иностранцев в общежитиях
Стоимость проживания в общежитиях словацких школ/техникумов составляет от 30 до 70 евро в месяц (в зависимости от выбранного учебного заведения)